Bojí se o ztrátu pracně budovaných učebních oborů, následný úbytek žáků, o to, že bez střední školy se město nebude lépe rozvíjet, ale také, že zdejší střední školství ztratí prestiž. Tak reagují v Červeném Kostelci na to, že představitelé resortu školství Královéhradeckého kraje chtějí zdejší Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky sloučit se střední školou v Hronově. A to kvůli počtu zdejších žáků.

Za hlavní kritérium pro slučovaných škol totiž krajští radní zvolili počet žáků prezenčního studia. Hranicí má být počet 240 studentů. Pod hranicí je tak i červenokostelecká škola, která má „pouze" 227 žáků denního studia. Celkem jich zde studuje 288.

„Škola má nyní největší počet žáků ve své historii, slibně se rozvíjí, je hospodářsky silná, každoročně je zisková a platy jejích zaměstnanců nemusejí být dofinancovávány, tak jako tomu je u řady dalších škol. Díky velké řadě realizovaných evropských projektů disponuje nejmodernějším vybavením a nejnovější školní budovou kraje, která byla dostavěna teprve v roce 2000," řekl ředitel školy Marek Špelda. Kroky krajských představitelů ale komentovat nechce. Jak by ne, když je zřizovatelem školy právě kraj, je jim podřízen.

O zachování středí školy oděvní, služeb a ekonomiky pod hlavičkou Červeného Kostelce se však rozhodlo bojovat vedení města.

„Máme v našem městě ukázkovou formu vzdělávání, po které město v minulosti celé roky volalo, a teď, když se jí díky pečlivé práci vedení školy daří realizovat, má dojít ke slučování této školy a vše má přijít nazmar. S tím zásadním způsobem nesouhlasíme," komentoval situaci zdejší starosta Rostislav Petrák.

Všichni zastupitelé jsou proti sloučení

Minulý týden ho podpořilo celé zdejší městské zastupitelstvo, které na svém jednání jednohlasně (to se zde stává vzhledem k rozdílným názorům koalice a opozice asi málokdy) odhlasovalo negativní postoj k tomuto slučování. Škola je podle Červenokosteleckých navíc ekonomicky soběstačná, má ve svém oboru výsledky a perspektivu a je nezbytná pro další rozvoj města.

Opravdu se
v Kostelci ušetří?

Odbor školství Královéhradeckého kraje plánuje slučování celkem čtrnácti středních škol, které by se měly sloučit s jinými. Pokud by všechny tyto návrhy byly přijaty, jednalo by se o největší slučování středních škol pod taktovkou krajského úřadu od doby vzniku krajů. Podle představitelů resortu školství jsou důvodem snižující se množství žáků škol, zlepšení hospodárnosti ve vlastnictví budov a ušetření financí.

S úsporami co se hospodárnosti týče vedení města sice souhlasí, ale podle radnice není žádná záruka, že pod hlavičkou jiné školy bude dosavadní trend směřování červenokosteleckých oborů a výuky zachován. Krajský návrh totiž podle představitelů města počítá s tím, že ředitelé mohou skladbu oborů postupně upravit. Vedení města navíc zpochybňuje argument finančních důvodů. Sloučením škol se totiž ušetří plat jednoho ředitele a ekonoma. Jenže to v Červeném Kostelci neplatí, protože škola údajně díky efektivnímu řízení pozici ekonoma nepotřebuje a nemá.

Střední školu oděvní, služeb a ekonomiky už v posledních letech podřídila svou výuku jedinému cíli, aby se její absolventi uplatnili na trhu práce. Záměrem školy je, aby žádný její absolvent neskončil na úřadu práce. A škole se její kroky už vyplatily, protože už třetina studentů od třetího ročníku opravdu při studiu ve svém volném čase pracuje a to nejen v rámci projektu Pospolu, ale i na dlouhodobých pracovních stážích. Aby se škole dařilo, starosta ji chce zapojit školu ještě více do spolupráce se zaměstnavateli nejen ve městě, ale i v regionu. A to i s ohledem na rozvoj zdejší průmyslové zóny. Ve škole by se totiž mohli vzdělávat budoucí zaměstnanci.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o školu, která jako jediná v kraji připravuje odborníky pro oděvní průmysl, s ní zaměstnavatelé logicky počítají jako s partnerem vzdělávání svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé dokonce již nyní vyplácejí studentům prospěchová stipendia, aby studovali právě tuto školu a oni tak získali kvalitně připravené pracovníky. Toto by mělo být také podpořeno otevřením nových oborů v návaznosti na potřeby významných zaměstnavatelů nejen v naší průmyslové zóně, se kterými více komunikujeme. Jsem proto přesvědčen, že samostatná střední škola je pro rozvoj naší průmyslové zóny, a tím celého města nezbytná," vysvětlil starosta města.

Mimořádné úspěchy zdejších studentů

Škola se dostala do hledáčku pro úsporná opatření navrhovaná krajskými radními jen a jen kvůli počtu studentů prezenčního studia, kteří do červenokostelecké střední školy chodí. Podle školy však zdejší studenti mají vynikající výsledky, kterými šíří dobré jméno Červeného Kostelce nejen po celé České republice, ale také v zahraničí. Z těch nejčerstvějších úspěchů je to letošní 3. místo zdejší „fiktivní firmy" na 50. jubilejním mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Essenu, což se ještě žádné české studentské fiktivní firmě v minulosti nepodařilo. Dále to bylo třeba 1. místo v návrhářské soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě, Cena poroty a 2. místo v Prostějovské zlaté jehle a 2. místo na Avantgardě v Lysé nad Labem, tedy na třech nejprestižnějších návrhářských soutěžích v České republice.

Pavel Bednář, Tomáše Kábrta

Další informace o hrozbě slučování střední školy včetně reakcí studentů a rodičů přineseme v týdnu.