Poškozené kostelyKostely, které patří mezi poškozené na Rychnovsku.

Bělá – kostel sv. Jana Nepomuckého

Trnov – kostel Panny Marie

Jedlová v Orlických horách
kostel sv. Matouše

Bartošovice v O. h., Neratov
kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrchní Orlice
kostel sv. Jana Nepomuckého

Potštejn
bývalý kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Marka

Rychnov nad Kněžnou
kostel Nejsvětější Trojice

Zdobnice
kostel Krista Dobrého Pastýře

Chátrající památky eviduje portál znicenekostely.cz.

Hned několik duchovních památek z rychnovského okresu se řadí mezi poškozené kostely. Kromě kostelů ale chátrají také kaple.

Mezi poškozené kostely se řadí například kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici. Zde se ale blýská na lepší časy. Vzniká zde totiž nový projekt „Společně po nové cestě", díky kterému zde vznikne okruh pro turisty propojující tamní kostely.

Trasa podél Divoké Orlice propojí svatostánek na Vrchní Orlici s bartošovickým kostelem. Turisté ale budou moci pokračovat dále až do Neratova. „V rámci tohoto projektu chceme památky rekonstruovat. Na Vrchní Orlici zajišťujeme společně s farností opravy, které zamezí dalšímu chátrání. V kostele se pravidelně konají kulturní akce, proto se snažíme, aby byly prostory stále přístupné," vysvětluje Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které se společně s farností stará o obnovu duchovních památek v okolí.

Svatostánek na Vrchní Orlici se dočkal v minulých letech nově střechy, její opravy začaly již v roce 2011. Nový střešní plášť byl nutností pro záchranu objektu. Dovnitř už zatékalo a mohlo by dojít k narušení statiky.
V samotném Neratově čekají kostel také novinky. Poškozený chrám se dočkal už zásadních změn, a to například v podobě nové skleněné střechy. Ta byla dokončena v roce 2007.

V současné době zde plánují obnovu věží, tak aby byly plně přístupné. „Z vnitřních prostor se nedá do věží dostat, to by se ale mělo brzy změnit. Chceme, aby tu vzniklo vyhlídkové místo. Momentálně připravujeme projekt, stavět by se mohlo začít v příštím roce," prozrazuje dále Antonín Nekvinda.

Plánovaný projekt Společně po nové cestě má pomoci v obnově chátrajících kostelů. Organizátoři chtějí oživit Bartošovice a okolí, tak aby se stala obec cílem turistů a připomněla pohnutou historii tohoto místa. „Chtěli bychom opravit kostel sv. Máří Magdalény v Bartošovicích s cenným a krásným barokním interiérem a také kostel sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici. Oba kostely by propojí naučná stezka vhodná pro pěší i cyklisty, která povede z Bartošovic a skončí na Vrchní Orlici," svěřuje autor projektu Ludvík Klimeš.

Na turisty budou čekat různá zastavení, Na Vrchní Orlici najdou výstavu o česko-polském pomezí, v bartošovickém kostele výstavu na téma Duše Baroka. Návštěvníky čeká i posezení s výhledem do Polska.
Ty nejzásadnější opravy čekají bartošovický kostel zřejmě již letos. V letošním roce se připraví také projekt na rekonstrukci duchovní památky na Vrchní Orlici, tam by se mohlo začít v roce 2017. Podle samotného autora Ludvíka Klimeše se ale bude vše odvíjet od dostupných finančních prostředků, které se snaží postupně získávat. Pomoci muže každý, stačí zaslat libovolnou finanční částku na účet, který najdete na webu Sdružení Neratov.
Mění se i okolí kostela svaté Maří Magdalény v Bartošovicích v Orlických horách. V současné době je tu hlavní stavební akcí oprava hřbitovní zdi. Tu dává obec do pořádku v několika etapách. První etapa byla hotová v roce 2014. Letos v Bartošovicích plánují další dvě.

„S opravami chceme začít co nejdříve, letos by měla být hřbitovní zeď dokončená. Stavební akce vyjde celkem na jeden a půl milionu," uvedl starosta Bartošovic Kostas Kotanidis.

Obec na tuto investici využije také dotaci. V příštím roce má vzniknout na hřbitově také pietní místo z nepoužívaných pomníků, kde si budou moci místní zavzpomínat na své předky. V Bartošovicích plánují i opravu obou vstupních brán na hřbitov.

Jedním ze značně poškozených kostelů je také kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o zámecký kostel, který se nachází právě nad Kolowratským sídlem. Byl vystavěn na konci 16. století. V době vlastnictví Kolowratů- v roce 1713 - prodělal zásadní architektonickou úpravu zásahem Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Na kostele je značně poničená omítka.