Kam poputují financeProgram obnovy venkova
Obce na Rychnovsku, které získají finance v 1. programu:Olešnice- oprava a nákup vybavení prostor obecního úřadu
Trnov – zateplení MŠ Houdkovice
Olešnice v O. h. – oprava střechy historického domu na náměstí
2. dotační programZdobnice – oprava komunikace
Čermná nad Orlicí- rozšíření osvětlení v obci Číčová
Borovnice – oprava místních komunikací
Orlické Záhoří – vysázení zeleně, oprava komunikace
Kounov – dokončení mostu, oprava komunikace
Čestice - oprava komunikace
Podbřezí – oprava komunikací
Bohdašín – oprava komunikace

Pro letošní rok se v dotačních programech 1 a 2 ucházelo o podporu celkem 165 projektů v celkové hodnotě přes 150 milionů korun. Objem požadovaných dotací převyšoval částku 50 milionů korun.

V celém programu je zatím alokováno 20 milionů korun, které budou rozděleny mezi nejlépe hodnocené projekty.
Peníze na obnovu venkova poputují také na Rychnovsko.

Dotaci od Královéhradeckého kraje v prvním dotačním programu získá například Trnov, Olešnice a Olešnice v Orlických horách. Z druhého dotačního Programu obnovy venkova zase budou moci čerpat v Orlickém Záhoří, Zdobnici či Kounově.

„Letos jsme se rozhodli upřednostnit první dva dotační programy, které jsou ze strany samospráv nejvíce poptávané. Jsou určeny na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti a také na úpravu a dovybavení veřejných prostranství či na opravu infrastruktury," uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml, v jehož kompetenci je oblast regionálního rozvoje a dotací.

V Orlickém Záhoří získali například od Královéhradeckého Kraje 150 tisíc korun na výsadbu veřejné zeleně a opravu komunikací. Celkový projekt vyjde na 300 tisíc korun. Zbylé finance, tedy 150 tisíc, si uhradí obec z vlastních zdrojů.

V Orlickém Záhoří se zaměří v rámci obnovy venkova na výsadbu ovocných stromů, těch v obci přibude celkem 150.
„Kolem komunikací nám zde chybí ovocné stromy, to bychom chtěli do budoucna napravit. Výsadbu chceme obnovit během příštích pěti let. Jelikož jsme v horách, musíme vybírat druhy ovocných stromů, kterým nevadí větší chladno. Přibudou tu například jabloně, třešně nebo jeřabiny," prozradil starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Kromě ovocných stromů použijí v Orlickém Záhoří dotaci také na opravu štěrkové cesty v blízkosti vodní nádrže. V Programu obnovy venkova v rámci obnovy a údržby venkovské zástavby byla přidělena dotace také například v Trnově. Zde finance použijí na zateplení mateřské školky v Houdkovicích.

„Dostali jsme od Kraje dotaci 400 tisíc korun, což jsme velmi uvítali. Poslední dva roky jsme o dotaci nežádali. Momentálně se ale splní příjemné s užitečným. Mateřská škola v Houdkovicích je totiž poslední budovou, která se doposud nijak neopravovala," vysvětluje starostka Trnova, pod který spadají i Houdkovice, Libuše Brandejsová. Dle projektu je stavební akce vyhodnocena na 2,5 milionu korun. Cena se ale teprve vysoutěží. Se zateplením by měli v Houdkovicích začít v polovině června. Stavební práce podle starostky dokončí zhruba na konci září.

„Na budově mateřské školy se zaměříme především na zateplení a novou fasádu a práce s tím spojené. Zateplovat se budou například také stropy. Stavební práce chceme realizovat především o jarních prázdninách," dodává dále starostka Trnova Libuše Brandejsová.
Dotaci by měli získat také v Olešnici v Orlických horách, Kraj jim poskytne 400 tisíc na opravu střešního pláště prvorepublikového domu na náměstí. Momentálně jsou v objektu sociální byty a pro obyvatele zde sídlí zdravotnické středisko. Střecha budovy je ale v havarijním stavu, proto ji chce obec opravit. „Stavební akce vyjde celkově na 800 tisíc. Nejprve musíme vybrat dodavatele, pracovat se začne během léta," uvedla starostka Olešnice v O. h. Eva Skalická.

Žádosti o podporu z Programu obnovy venkova budou uspokojovány podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání všech uvolněných prostředků. Královéhradecký kraj prozatím vyhoví 19 projektům v prvním programu a 34 ve druhém.