Cesty bez bariér

Letošním tématem soutěže, do níž bylo zapojeno přes dvacet evropských zemí, bylo Cestování bez bariér. Všechny destinace hodnotila sedmičlenná porota složená ze zástupců agentury CzechTourism, ministerstev pro místní rozvoj a životního prostředí, Asociace turistických regionů, Pražské organizace vozíčkářů a Centra Paraple. Finálovou pětku posuzovala přímo v terénu.

Do finále se spolu s Krkonošemi a jejich projektem Krkonoše bez bariér, probojovaly ještě Lipno (Lipno bez bariér), České Švýcarsko (Českosaské Švýcarsko bezbariérové), Orlické hory a Podorlicko (Orlické hory pro všechny) a Těšínské Slezsko (Sociální observatoř – Jedemetaky.cz).

Vítězem se nakonec stalo Lipno, pořadí dalších čtyř destinací nebylo určeno. Vzhledem k vysoké kvalitě prezentovaných produktů se porota rozhodla udělit tři speciální ceny za osobní přínos k odstraňování bariér v cestovním ruchu. Oceněni byli: Zuzana Kolářová, projektová manažerka projektu Lipno bez bariér, Aleš Černohous, autor zmapování bezbariérových stezek v Českém Švýcarsku a Michal Skalka, Správa KRNAP, autor projektu Krkonoše bez bariér.

Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Krkonoš – svazku měst a obcí, zastupující v soutěži přihlášenou destinaci doplnila: „Pro naše hory je téma odstraňování bariér složitější s ohledem na výšku, veliké přeshraniční území, dané limity národního parku a důraz na ochranu přírody. Projekt se soustředí nejenom na hendikepované na vozících, ale i na další formy znevýhodněných, seniory a především rodiny s malými dětmi a kočárky. Všechny tyto skupiny mají totiž stejné požadavky na kvalitu a schůdnost či sjízdnost turistických cest."

Potenciál turismu

„Projekt Krkonoše bez bariér přinesl kromě toho, co jsme očekávali i výsledky trochu nečekané. Třeba to, že se někteří vozíčkáři z Trutnova při mapování cest i přes pokročilý věk, dostali poprvé v životě do lesa. Už proto měl náš projekt smysl," říká Michal Skalka, odborný pracovník Správy Krkonošského národního parku.

„Soutěž EDEN znovu potvrdila, jak bohatý je potenciál českých regionů. Doufám, že se přihlášené projekty stanou inspirací i pro ostatní, protože možnosti pro turismus, které nám naše země nabízí, stále ještě neumíme úplně využít," dodává Aleš Hozdecký, ředitel odboru Cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj.

(dp, aš)