Svá tajemství, a určitě ne poslední, však vydal Šporkův barokní skvost na Kuksu árii Mater Christi zdejšího milosrdného bratra Stephana Sailera. Ta si takřka po dvou stech letech odbude svoji novodobou premiéru. Stane se tak v rámci již šestého mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks.

Pět sobot v kostele

Mezi 27. červnem a 22. srpnem proběhne celkem pět sobotních koncertů v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, vždy od 18 hodin.

Představí se na nich řada špičkových interpretů sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka, houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý, polská sopranistka Natalia Rubiś či Collegium 1704.

„Vedle světové premiéry skladby docenta pražské AMU Otomara Kvěcha zazní i dvě novodobé premiéry Stephana Sailera z kukského archivu a Jakuba Jana Ryby," uvedl pořadatel festivalu Vít Havlíček s tím, že záštitu nad festivalem převzali ministr kultury Daniel Herman, kardinál Dominik Duka a šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

Festival zahájí 27. června sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka, který za doprovodu varhaníka Přemysla Kšici provede kompletní cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. „Na programu budou dále Dvořákovy duchovní zpěvy, ale i Sonata IV pro varhany jednoho z Dvořákových učitelů Leopolda Zvonaře, u něhož si v letošním roce připomínáme 150 let od úmrtí," nastínil úvodní program Vít Havlíček

Sólistkou druhého koncertu 11. července bude polská sopranistka Natalia Rubiś, která na festivalu vystoupí spolu s renomovaným souborem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. „Vedle Händelových árií uslyšíme i již zmíněnou novodobou premiéru árie Mater Christi milosrdného bratra Stephana Sailera z kukského archivu," informoval Vít Havlíček. Program doplní instrumentální koncerty B. Galuppiho a A. Vivaldiho, od něhož zazní i slavná Sonata La Follia.

Na třetím koncertu 25. července vystoupí sólotrumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a varhaník a pedagog pražské AMU Pavel Černý. Vedle Telemannova Concerta c moll pro trubku a varhany budou moci posluchači slyšet díla z díly Bacha, Liszta či transkripci Wagnerova Sboru poutníků z opery Tannhäuser, od jejíž premiéry letos uplyne 170 let. „Vrcholem koncertu bude světová premiéra skladby Fantazijní variace na Zaječí árii pro trubku a varhany docenta pražské AMU Otomara Kvěcha na téma jedné ze šporkovských árií," doplnil pořadatel festivalu.

Ve znamení Ryby

Na čtvrtém koncertu 8. srpna se představí Škampovo kvarteto, které zahraje tři smyčcové kvartety z období klasicismu. „V prvé řadě půjde o Smyčcový kvartet J. J. Ryby, u něhož si v letošním roce připomínáme 250 let od narození a 200 let od úmrtí. Dále uslyšíme kvartety Rybových skladatelských vzorů W. A. Mozarta a J. Haydna," řekl Vít Havlíček a dodal, že závěrečný koncert festivalu rozezvučí kukský kostel 22. srpna.

Kukské hudební léto uzavře houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý spolu s docentem pražské AMU Jaroslavem Tůmou, který bude hrát na varhany a kladívkový klavír. Celý Festival vyvrcholí novodobou premiérou skladby Duetti pro housle a kladívkový klavír J. J. Ryby. Více informací o naleznete na www.hudebniletokuks.cz.