Podle manželů Havrdových je ale lávka nebezpečná, na jedné straně jí chybí zábradlí, drolí se pošlapová plocha. Navíc v nedávné době z ní údajně spadl během strkanice s kamarádem školák a vykoupal se tak nedobrovolně v Mrlině. Ředitele zdejší školy Pavel Berný doporučil žákům, aby se přemostění vyhýbali, ani podle něj není bezpečné.

Milan Havrda se domnívá, že lávka má být okamžitě vyřazena z provozu. „To, že přemostění technicky nevyhovuje, víme z vyjádření městského úřadu z roku 2012, kdy pan Tomášek jednal s Martinem Duczynskim na odboru dopravy v Jičíně," zlobí se Martin Havrda, který na situaci upozorňoval již v roce 2012.

Podle radnice ale technický stav lávky odpovídá normám, podle kterých byla v roce 1934 zprovozněna, a tím pádem ji mohou lidé využívat podle vlastního uvážení. Jen základní škole zaslali radní doporučení, aby spojnici přes Mrlinu děti nepoužívaly a chodily po pěšině.

Starostka Hana Masáková vysvětluje: „Lávku nelze opravit, museli bychom vybudovat novou a s tím v tomto volebním období nepočítáme."

Dodává, že přemostění nevyhovuje novým předpisům, avšak v době, kdy bylo postaveno, splňovalo požadavky pro bezpečný přechod přes řeku, a jako takové je dále používáno. 

Město nechá lávku po dobu životnosti nosné konstrukce sloužit k účelu, k němuž byla zřízena, a nové přemostění přes řeku zatím nebude řešit.

„Nabízí se samozřejmě možnost lávku eliminovat a využít pěšiny. Přemostění je opravdu úzké , na jedné straně chybí zábradlí, takže určité riziko představuje. Je to samozřejmě nejkratší spojnice mezi školními budovami a také nejkratší cesta z náměstí, takže tudy přicházejí děti do školy," upozorňuje ředitel základní školy Pavel Berný, který osloví rodiče, aby jejich děti používaly bezpečnější cestu. Minimálně tohoto přechodu přes Mrlinu využívá mateřská škola, bezpečný přesun však vždycky jistí nejméně dvě učitelky.

„Na to, aby byla lávka doplněna oboustranným zábradlím jsem městský úřad upozorňoval již v roce 2012. V mylné naději, že než má, tehdy dvouletá dcera doroste školní docházce, bude již lávka bezpečnější. Ale bohužel. Inženýr Táborský mi přislíbil, že se zasadí o to, aby byla rekonstrukce lávky zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje města Kopidlna. Ale to se již bohužel nebude týkat ani školní docházky mé mladší dcery," píše ve svém dopise Milan Havrda, podle kterého je průchod po lávce hazardem s lidským zdravím.

Podle vyjádření Martina Duczynského z jičínského odboru dopravy lávka skutečně nevyhovuje, ale pokud nebude prokázáno, že bezprostředně ohrožuje chodce, může být dále užívána.

„Pro mne zůstává otázkou, zda je větším rizikem poslat dítě samotné do školy přes lávku a nebo po chodníku podél silnice II. třídy ulicí Tomáše Svobody?" lavíruje s nejschůdnějším řešením stěžovatel.

Korespodence s Městským úřadem Kopidlno:

Masáková Hana
Sent: Monday, October 19, 2015 6:25 PM
To: 'milan.havrda@post.cz'
Subject: lávka
Vážení manželé Havrdovi,
k Vaší e-mailové zprávě viz.níže sděluji:
Výraz „rychlé" mluvil o Vašem hodnocení situace, což je z věty „Velice mne překvapilo Vaše rychlé hodnocení
celkové situace a vedení investic našeho města …" zcela zřejmé.
Vážím si Vašeho zájmu o bezpečnost v našem městě, přesto musím zopakovat, že vybudování nové lávky není
v tomto volebním období mezi prioritami města.
Situaci lze shrnut takto: Lávka nevyhovuje novým předpisům, avšak v době, kdy byla vybudována, splňovala
požadavky pro bezpečný přechod přes řeku, a jako taková je dále používána. Jakýkoli zásah by však nové předpisy
musel splňovat. Město nechá lávku po dobu životnosti nosné konstrukce sloužit k účelu, k němuž byla zřízena, a
zatím nebude řešit nové přemostění přes řeku.
Obdobná situace – tedy že nesplňují současné normy či předpisy – je i u mnoha jiných existujících staveb, bez
ohledu na jejich vlastnictví.
S Vaší stížností, odpovědí na ni i s Vaší další reakcí byla seznámena rada města dne 5. října 2015.
S pozdravem
Ing.Hana Masáková
starostka města Kopidlno

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

milan.havrda@post.cz [mailto:milan.havrda@post.cz]
Sent: Sunday, September 20, 2015 9:37 AM
To: Burešová Zuzana
Subject: Opětovná stížnost!

Vážení,
uplynulo DLOUHÝCH 3,5 roku od podání naší stížnosti na špatný stav lávky přes Mrlinu, která spojuje ulici Vackovu a Havlíčkovu.
Z vaší odpovědi, bylo jasné, že město nemá vůli ani peníze něco dělat!!

Aktivitu jste vykázali dotazem na MěÚ v Jičíně a tím vše skončilo.
Je to totiž moc práce PŘEMÝŠLET – PLÁNOVAT – USKUTEČŇOVAT!!

Ale od toho na Městském Úřadu jste, aby jste zodpovědně dbali na BLAHO města!!!

A tak jsme NAIVNĚ čekali a čekali a čekali a čekali...........ale jelikož se blíží čas, kdy naše dítě zahájí povinnou školní docházku a tím pádem bude přes lávku denně chodit spolu s dalšími desítkami dětí, už čekat ROZHODNĚ NEBUDEME!!!!

Je na čase začít s buzením příslušného úřednictva halóóó P R O B U Ď T E S E!!!!!!
3,5 roku byla DOST dlouhá doba na zpracování posudku, projektu i zahrnutí do plánu rozvoje a realizace!!!!!

Městu je jedno, že v dnešní době, kdy se klade důraz na bezpečnost a při nejlepším na bezbariérovost, nechává k užívání takový
TĚŽCE NEVYHOVUJÍCÍ „unikát"!!!
Městu je jedno, že je lávka nebezpečná? – extrémně úzká! – s pouze jednostranným nenormovým zábradlím! - čekáte až se někdo zmrzačí pádem nebo se přímo utopí?!

Pak se probudíte a začnete důsledně jednat???
Jak vám máme ještě důrazněji vysvětlit, že nám jde o bezpečnost???
Máme vás chodit osobně prosit, aby jste lávku přestali brát na lehkou váhu???
Opravdu chcete Kopidlno PROSLAVIT TRAGÉDIÍ, až z lávky někdo spadne a utone?
Nebylo by spíše prospěšnější, ZVIDITELNIT MĚSTO KLADNÝM PŘÍSTUPEM k bezpečnosti svých občanů a v tomto případě hlavně dětí???
Nebo je třeba k vašemu probuzení se do činnosti použít mediálních prostředků?
S přáním příjemného a bezpečného dne manželé Havrdovi
P:S. Nenamáhejte se nám doporučovat, používat jiné možné cesty!
Jejích stav by mohl být námětem na další dopisy o bídném stavu komunikací, vyjma T.Svobody, a nejen pro dítě o naprosto nepřehledné chaotické dopravě na náměstí!!!!!
Jakož i o skupinkách dětí ze sociálně slabých rodin, které silně narušují morálku na veřejnosti a jsou pro samostatně jdoucího školáka vyloženou hrozbou!!!!!!! – Nebezpečí tohoto typu se velice rapidně poslední dobou zvyšuje!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpověď na stížnost
Vážení manželé Havrdovi,
obdržela jsem Vaši e-mailovou stížnost ze dne 20. 9. 2015. Velice mne překvapilo Vaše
rychlé hodnocení celkové situace a vedení investic našeho města a následně mírné
vyhrožování médii.
Každý občan má možnost s podobnými problémy přijít na veřejné zasedání zastupitelstva
a vznést tam své dotazy, na které se snažím odpovědět. Pokud byste se těchto veřejných
schůzí účastnili a zeptali se, dostalo by se Vám odpovědi, že lávku přes řeku Mrlinu na konci
ulice Vackovy nebudeme realizovat z důvodu finanční náročnosti. Nelze tuto pouze opravit či
upravit, museli bychom provést vybudování nové stavby vč. projekčních prací, s finančním
dopadem do rozpočtu cca 2 mil. korun. Jsou zde přednostnější stavby, jako jsou budovy
základní školy, chodníky, silnice, kanalizace atp. Mohla bych Vám zde vypsat celý výčet
potřeb našeho města a přilehlých obcí.
V případě, že si nepřejete, aby Vaše dítě chodilo přes lávku, doporučuji Vám jednat
s vedením základní školy. Lze najít řešení obcházením. Doposud jste první, kdo si na stav
lávky stěžuje.
Některá z ostatních Vámi zmíněných témat by bylo vhodné osobně prodebatovat a byla bych
velice ráda, pokud by byla z Vaší strany ochota pomoci a zapojit se do činnosti města
konkrétními náměty, které Vámi zmíněné problematické body řeší. Podobné pomoci jenom
vítám.
V případě, že jste stále názoru řešit problematiku města pomocí médií, nebráním se tomu,
jelikož s rukama v klíně nesedíme a je za námi vidět odvedená práce.
S pozdravem
Ing. Hana Masáková, starostka města