Královédvorské múzy a zvířena

Dvůr Králové nad Labem - První písemná zmínka o městě pochází z roku 1270. V latinsky psaném listu z 27. července, vydaném v Miletíně ohledně sporu mezi faráři Hořic a Miletína o farní právo, je mezi svědky uveden královédvorský plebán Gottfridus de Curia.

Město, které si hodně lidí spojuje hlavě se zdejší zoologickou zahradou a obrazy Zdeňka Buriana, je i rodištěm a působištěm několika významných postav českých dějin. Své první kroky zde učinil významný divadelník R. A. Dvorský. Na zdejší gymnázium například chodil i spisovatel Ivan Olbracht.

Historie psaná na vlastním papíře

Hostinné - Město Hostinné má dlouhou historii. Kníže Soběslav I. na blízkém kopci zvaném Bradlo založil knížecí hrad, označovaný jako Hostin Hradec. V roce 1140 zde kníže zemřel. Poprvé se v písemných pramenech město připomíná v roce 1270 pod názvem Arnau – Orlí hnízdo.

A aby kulatých či půlkulatých výročí nebylo málo, tak letos uplyne 180 let od začátku zdejší velkovýroby papíru. První byla Papírna Labský mlýn založená v roce 1835 bratry Gustavem a Vilémem Kiesslingovými. Ti zde jako druzí v českých zemích představili stroj na „nekonečný" papír.

Na výročí do Zlaté jámy

Suchovršice - Žádná jiná obec v republice se nejmenuje Suchovršice, jen ta na úpatí Jestřebích hor. V úředních knihách je osada zapsaná poprvé v roce 1545 pod názvem Suchovršice (švabachem Suchowrssicze). Název plně vystihuje polohu místa a povahu půdy – písčité suché vrchy.

V katastru obce se nachází lokalita Zlatá jáma a takzvaný Stříbrný důl, jediný přístupný doklad středověkého hornictví v regionu. A právě tady si letos připomenou 470 let od první písemné zmínky. „Mladší zastupitelé plánují turistický pochod a jednodenní otevření Zlaté jámy. Předběžný termín je 12. září," informovala starostka Lenka Hozová.

Uffo Horn a Uffo mají výročí

Trutnov - Tři výročí na konci s pětkou letos ozvláštňují největší město regionu. Sám o sobě si Trutnov připomíná 755 let od první zmínky, což podle radnice důvodem k žádným zvláštním oslavám nebude. Půlkulaté narozeniny odstartoval reprezentační ples města, který byl právě tomuto výročí věnován. Pětku na konci letopočtu mají však dvě výročí se zajímavou souvislostí. Letos uplyne 155 let od úmrtí Uffo Horna a 5 let už stojí stejnojmenné Společenské centrum pro kulturu a volný čas Uffo.

Připomeňme si výraznou osobnost, která je s Trutnovem úzce spojena. Daniel Uffo Horn od dětství projevoval literární nadání. Studoval na univerzitě vedle Karla Jaromíra Erbena, Karla Sabiny, byl i vrstevníkem Karla Hynka Máchy. Kromě literatury se věnoval politice. Roku 1848 stál v čele pražských studentů, pod jeho velením vyrazilo z Trutnova 160 národních gardistů na pomoc Praze. Po zklamání z vývoje událostí let 1848 a 1849 se Uffo Horn stáhl do Trutnova, kde dožil svůj život unaven politickou atmosférou Bachova absolutismu a zlomen neúspěchem revoluce. Zemřel 23. května 1860 ve věku pouhých 43 let.

Společenské centrum Uffo už rozdává příznivcům umění radost pět let. Název nese právě na počest trutnovského rodáka. Od roku 2010 se zde pořádají klasická i alternativní představení, koncerty širokého žánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce. Jevištní a hledištní část byla vytvořena na základě návrhu doc. Miroslava Meleny, autora pražské Archy či českobudějovické Baziliky a disponuje pěti variantami prostorového řešení. Stavba získala řadu ocenění.

Muž, který prodal Eiffelovku

Hostinné -  V březnu uplyne 90 let od jednoho z nejbrilantnějších podvodů Viktora Lustiga, rodáka z Hostinného, který bezesporu patří mezi největší podvodníky, lháře, hochštapléry a padělatele, co svět kdy viděl.

Tento muž mnoha tváří se v roce 1925 rozhodl, že prodá Eiffelovu věž. V přestrojení za tajemníka francouzského ministra pošt a telegrafů, vybaven padělanými dokumenty, zorganizoval výběrové řízení na demontáž a prodej materiálu z Eiffelovy věže do šrotu," uvedl hostinský historik Tomáš Anděl.

Na schůzku v pařížském hotelu Crillon nakonec dorazilo šest obchodníků. Viktor Lustig jim sdělil, že z finančních důvodů si město Paříž nemůže dovolit Eiffelovku dále provozovat a je nuceno ji odprodat do šrotu. „Na Lustigův podvod se chytil mladý a nezkušený obchodník se železem André Poisson. Ten byl ochoten zaplatit neuvěřitelných 250 tisíc franků. Jakmile byly peníze předány, Lustig ihned i s celým obnosem a svým komplicem zmizeli do Vídně," dodal Tomáš Anděl.

V klidu za zdmi luxusního hotelu v centru rakouského hlavního města poté Lustig vyčkával, co se bude v Paříži dít. Ve francouzských novinách však nebylo ani řádku o případném skandálu. Protože nevypukla žádná aféra, vrátil se Lustig zpět do Paříže a snažil se svůj trik znovu zopakovat. Podruhé však podvod vyšel najevo a případ začala vyšetřovat pařížská policie. Na poslední chvíli se Lustigovi podařilo utéci do Ameriky. Při útěku si Lustig povzdychl: "Škoda, Eiffelovku jsem prodával strašně rád".

Od rozkvetlé třešně k lázním

Malé Svatoňovice - Před tři sta lety, 27. října 1715, sedlák Václav Šrejber zavěsil dřevěnou sošku Panny Marie s Jezulátkem na třešeň, která rostla nad studánkou se sedmi prameny. Strom již roku 1709 zmrzl a uschl, rok po zavěšení se ale na sedmi větvích zazelenal a rozkvetl na svatého Jana Křtitele (24. června). Na svatého Václava na něm dokonce dozrály třešně. Zpráva o události se brzy roznesla a lidé spěchali ke studánce a prosili Pannu Marii o uzdravení. Roku 1731 studánku vyzdili a následně přistavěli kapli. Ve Svatoňovicích byly zbudovány vodoléčebné lázně. Poutní místo, které tak vzniklo, bylo postupem času dokonce srovnáváno s kladskými Vambeřicemi.

„Připomínka události se protáhne do dvou let. Je to spíš svátek církevní, ale obec se samozřejmě připojí, připravujeme letos například vydání publikace. Největší část oslav ale bude až v roce 2016," informoval starosta Vladimír Provazník. Existuje i projekt na revitalizaci celého poutního místa. „Při dostatku peněz by šlo začít v podstatě hned. Ale je to finančně nákladné. Nedopadla podpora z Norských fondů tak teď budeme hledat jiný vhodný dotační titul, který by s postupnou rekonstrukcí pomohl," doplnil Vladimír Provazník.

Další výročí se vztahuje k bratrům Čapkovým. Karel se v Malých Svatoňovicích před 125 lety narodil, jeho bratr Josef navíc před 70 lety zemřel. „To připomeneme hlavně v průběhu literárního festivalu Studánecká Čapkiana," doplnil starosta.

A do třetice, letos uplyne 70 let od osvobození regionu Rudou armádou. Jedna z akcí je připravovaná do prostor památníku Cesty osvobození v Odolově. Ten tvoří pomníkový sloup a dělostřelecký kanón na podstavci pěticípé hvězdy.