I to poslední ze stovky aut s holandskými značkami. Odcestovali i vozíčkáři z nedalekého Domova sv. Josefa v Žirči, stánky sbalilo i na 212 trhovců z celé republiky. K úklidu nastoupila parta z Občanského sdružení Kohoutov, TJ Sokola, Sboru dobrovolných hasičů, Červeného kříže a v neposlední řadě i pořadatelé akce z obecního úřadu a členové Výboru pro Lidová řemesla, kteří již mají v hlavě myšlenky na přípravu dalšího ročníku. Ten se bude konat 8. srpna 2015.

V neděli dopoledne již nikdo nepoznal, že obcí prošlo téměř devět tisíc lidí.

V Kohoutově se konal dvacátý ročník akce Lidová řemesla. „Vše dopadlo velice dobře, počasí nám vyšlo, dokonce letos nebyly ani ztracené děti," řekl s nadsázkou hlavní organizátor trhů místostarosta Kohoutova Pavel Horáček.

„Kromě prohlídky tradičních řemesel mě zaujal v kulturním programu také výběr kapel jako například skupina Plavci s Irenou Budweiserovou, Yo Yo Band, slovenská skupina The Backwards či skupina Hamleti," řekla nám návštěvnice z Prahy Eva Urbanová. „Překvapila nás veliká účast Holanďanů, kteří měli ohromný zájem o vše, co připomíná staré časy. Baví je práce se dřevem, odnášeli si od nás dřevěné hračky, ručně vyráběné hrábě a kosiště," podivil se Pavel Horáček nad letošním nevšedním zájmem zahraničních návštěvníků.

Jubilejní ročník

Pořadatelé mají za sebou jubilejní dvacátý ročník, zajímalo nás, které z nich byly ty nejpovedenější a naopak. „Pravděpodobně k nejvydařenějším se řadí ročníky 2006, 2007 a 2008. Přálo nám počasí a byly také nejnavštěvovanější. V letech 2007, 2008 a 2009 bylo už lidí tolik, že se Kohoutov stal nejen neprůjezdnou, ale i neprůchodnou obcí. Následující tři roky nám naopak počasí nepřálo, to se odrazilo i na počtu lidí. V průměru se počet návštěvníků ustálil mezi 5500 a 6500 platících ( další 3000 jsou děti, ZTP atd.) což se na možnosti naší malé vesnice zdá jako optimální. Takže když to sečtu, každou druhou srpnovou sobotu naší obcí, která má 250 obyvatel, projde okolo deseti tisíc lidí," uvedl místostarosta Horáček. Pro zajímavost doplnil, že poprvé v roce 1995 zde bylo pouhých 22 stánků a 300 návštěvníků!
V posledních letech se ustálil i zájem trhovců a prodejců. Každoročně se jich hlásí 350 až 400. „Z nich pak vybíráme asi dvě stovky, pro které máme předem určená místa. Snažíme se zvolit pokud možno co nejrozmanitější profese tak, aby si každý návštěvník přišel na své," řekl Pavel Horáček.

A jak to všechno vzniklo? „Tradice začala otevřením Keramického studia Jarmily Tyrnerové, které sídlí v budově bývalé školy. Tam začali jezdit na kursy keramiky různí řemeslníci a keramici, kteří s účastnili s výrobky různých trhů a nabídli k dispozici své kontakty na další trhovce a řemeslníky. V Kohoutově se nikdy předtím keramika nevyráběla. Obec měla svou tradici spíše v košíkářství," připomněl hlavní organizátor Pavel Horáček začátky dnes jedné z nejnavštěvovanějších akcí v trutnovském regionu, Lidových řemesel Kohoutov.

(ves)