„Vyvolala jsem jednání se zástupci společnosti, na kterém jsem byla informována o příčinách mlhavého oparu v dolní části Kvasin. Ujišťuji vás, že situaci budeme i nadále sledovat," sdělila veřejnosti starostka Alice Nováková. Pro Deník prozradila, že situace nebyla tak závažná, jak se jevila, ale přesto byla pro občany obtěžující. „Nevěděli jsme, o co se jedná, proto jsme nic nenechali náhodě a kontaktovali jsme společnost. Vysvětlili, že jde jen o páru se silicemi," poznamenala.

Nebezpečná chemie do okolí neuniká

Společnost tedy o problému ví a nikdo z místních se nemusí obávat, že by do ovzduší unikaly nebezpečné chemické látky. „V posledních dnech jsme byli upozorněni na obtěžující výskyt „kouře". Tohoto problému jsme si vědomi. V žádném případě se však nejedná o spaliny z kotelny a látky škodlivé zdraví občanů. Jedná se o páru, která vzniká při procesu sušení dýhy. Při něm nejsou používány žádné chemické látky a postupy, ale pouze teplo," stojí v prohlášení, které vydal Martin Mašek, předseda představenstva společnosti Wotan Forest a.s. Podle jeho slov společnost znepokojení obyvatel Kvasin rozumí. „Zahájili jsme okamžité kroky k minimalizaci tohoto problému, a to jak nastavením technologického procesu sušení, tak i úpravou systému odvodu par ze sušárny. Tento proces odladění je technicky i časově náročný, a proto žádáme občany o shovívavost," podotkl předseda.

Závod prochází změnami za miliony

V závodu Alfa nyní dochází k modernizaci. Společnost Wotan Forest a.s. je jeho novým vlastníkem. Podle vyjádření předsedy jejího představenstva stála společnost před rozhodnutím, zda provoz zachovat. Do závodu prý dříve neputovaly žádné finanční prostředky.

„Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli nejen pro zachování provozu a výroby překližky, ale zároveň i pro velkou modernizaci výroby překližek a obnovu kotelny," popsal předseda představenstva Martin Mašek. Do Alfy tedy putují velké peníze. Jedná se o 190 milionů korun investovaných do loupací a sušicí technologie a 120 milionů korun do nového tepelného zdroje. „Tyto investice povedou k zachování pracovních míst pro obyvatele blízkého okolí a doplní portfolio pracovních nabídek v mikroregionu, který je zaměřen zejména na automobilový průmysl," řekl. Ze zachování výroby a modernizace závodu má radost i starostka Kvasin Alice Nováková. „Pochopitelně to vítáme," poznamenala s tím, že zástupci společnosti plánují představit projekt modernizace závodu místním lidem.