Podrobnosti prozradila ředitelka školy KAMILA ZEMANOVÁ STIEBEROVÁ.

Proč jste se rozhodli otevřít novou pobočku? Co bylo hlavním důvodem?
Oslovila nás skupina aktivních rodičů hledajících cestu vzdělávání pro své děti. Hledali model, který by jejich představě o škole a životě v ní co nejvíce odpovídal. Navštívili nejen naši školu a nakonec nás oslovili s přáním otevřít třídu Mozaiky v Litomyšli.

Jak jste se rozhodovali, v kterém městě se externí pracoviště nakonec otevře?
Litomyšl je krásné, inspirativní město a zájem, nasazení a obrovská energie skupiny rodičů ze Školamyšle, tedy vznikající alternativní školy v Litomyšli, nás přesvědčily.

Bude toto pracoviště fungovat na stejné bázi jako vaše základní škola v Rychnově?
Třída v Litomyšli bude pracovat v modelu vzdělávání, který uplatňujeme v naší škole. Učení a budování vztahů ve škole stavíme na programu Začít spolu. Ten klade důraz na přijetí a podporu dětí s jejich jedinečnostmi, spolupráci, vlastní odpovědnost za své učení a sebehodnocení.

Pro jaké děti je toto pracoviště určeno?
Třída se otvírá pro všechny děti 1. stupně.

Jste soukromá škola, jaký je rozdíl od státních škol v okrese?
Ve škole pracujeme s jiným modelem hodnocení a poskytujeme dětem zpětnou vazbu, která mapuje jejich postup v učení. Zásadní je pro nás partnerský přístup k dětem i rodičům a budování společenství.

Máte nějakou speciální výuku?
Kromě programu Začít spolu pracujeme často ve větších projektech napříč celou školou, které propojují žákům učivo a dovednosti s reálným životem a světem kolem nich. Velký důraz klademe na etickou výchovu, která žáky provází po celou dobu školní docházky. Vyučujeme čtení genetickou metodou. Výuka cizího jazyka probíhá od první třídy, vyšší ročníky pravidelně pracují s rodilým mluvčím. Od loňského roku učíme matematiku podle profesora Hejného. Dostali jsme od rodičů darem pozemek, na kterém bude od letošního roku probíhat výuka všech žáků propojující pracovní dovednosti s tématy etickými, environmentálními a přírodovědnými.

Má Mozaika nějaké výhody oproti ostatním státním školám?
Největší výhodu vidím v energii, kterou vnášejí do školy učitelé, žáci a rodiče svou svobodnou volbou spojit s námi svoji cestu za vzděláním dětí.

Jak dlouho se vůbec sama věnujete školství?
Ve školství působím více než dvacet let.