Horské louky jsou významnou součástí přírodního dědictví. Spousta jich ale v minulých desetiletích degradovala, proto vznikl projekt Life Corcontica.

Cílem je negativní trend zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. „Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez pestrých voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů," říká garant projektu za Správu národního parku Tomáš Janata.

Letošní terénní práce jsou u konce a jejich průběh přiblížil mluvčí národního parku Radek Drahný: „Pastva ovcí, koz, koní a skotu proběhla na 136 hektarech. Spaseno bylo 5 tisíc tun travní hmoty. Pracovní skupina také odstranila z luk 4,5 tuny kamení, obnovila 4,2 kilometru struh a na 12 hektarech zasahovala proti invazivním rostlinám. Celkem jsme podporovali hospodaření už na 30 lučních enklávách Krkonoš."

Vlastníci nemají peníze a znalosti

Pokud má být obnovena či zachována bohatost druhů, musí se na loukách hospodařit, musejí být koseny nebo spásány. Pravidelná údržba spočívá i v občasných výřezech nežádoucích náletových dřevin a likvidaci invazivních rostlin. Mnozí vlastníci na takovou péči ale nemají peníze ani znalosti. A právě zde nastupuje projekt Life Corcontica.

Jedním z cílů projektu Life Corcontica je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření. „Je vybráno několik desítek cenných lučních enkláv po celých Krkonoších, kterým je v rámci projektu věnována zvýšená péče," říká mluvčí národního parku Radek Drahný.

Součástí projektu je také zajištění péče o pasoucí se zvířata. „V minulých dnech byly dokončeny dva pastevní přístřešky na Brádlerových Boudách. Od příští sezony bude větší z nich hostit ovce a kozy, ten menší, méně nápadný, pak bude chránit v případě nepřízně počasí skot," dodává Drahný.

V příštím roce plánuje Správa Krkonošského národního parku zařadit do projektu další louky. Ty budou zveřejněny ve třetí výzvě o poskytnutí příspěvku na hospodaření. „Nyní ji připravujeme, vlastníci, nájemci (hospodáři) ji mohou očekávat v průběhu prosince až ledna," připomíná Radek Drahný.