Týká se tentokrát osmi fichí (kategorií), z nichž tři jsou úplně nové, zaměřené na kulturní dědictví venkova, podporu drobného podnikání a také tematických stezek a rozhleden. V plánu je rozdělit zhruba 9,5 milionu korun.„Přesné znění všech fichí, harmonogram činnosti, formulář žádosti, instruktážní list k vyplnění a všechny ostatní podklady naleznou žadatelé v záložce Leader pod odkazem Výzvy a dokumenty na našich webových stránkách www.kjh.cz," informovala Kateřina Valdová.

Prokonzultované žádosti se budou na základě telefonické domluvy odevzdávat v kanceláři Království Jestřebí hory od 9. do 18. května. Do konce měsíce pak bude probíhat administrativní kontrola, následně žádosti obdrží hodnotitelská komise. Ta zasedne od 11. do 13. černa a žadatelé dostanou možnost veřejné obhajoby svých projektových záměrů.

Území Království Jestřebí hory

Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice, Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší.