Předposlední květnový den bude makovice rekonstruované věže uzavřena  a potom vyzdvižena zpět nahoru. Před tím do ní hodlá magistrát uložit poselství našim následovníkům. Některé věci, které v pouzdrech byly, tam zůstanou i nadále, ty historicky cenné půjdou do archivů.

„Jedná se zejména o předměty ohrožené krádeží nebo zničením. Například historické bankovky poškozené skládáním a vystavené častým změnám počasí by měly být uchovány na bezpečném místě ve sbírce či v archivech," vysvětluje Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče magistrátu.

Vzkaz budoucím generacím

Drtivá většina předmětů však přijde zpět. Nově tam naleznou místo věci s jasným vzkazem budoucím generacím. Alespoň tak si to představuje vedení radnice. „Do makovice by měl být vložen pamětní list, který by byl písemným poselstvím pro budoucí generace a popisoval by současnou rekonstrukci Bílé věže," uvedl primátor Zdeněk Fink. Radnice tak požádá výše zmíněné osobnosti, aby do schránky vložily vlastní pamětní listy, přání, zdravice nebo požehnání městu a lidem.

Do nové schránky by dále měly přijít i běžné předměty, například mince, bankovky, poštovní známky, fotografie významných staveb a medaile vydané městem.

Radnice žádá také veřejnost, zda by mohla pro vložení do makovice do 26. května poskytnout originální výtisky periodik popisujících významné události ve městě. Mělo by jít o noviny zachycující návštěvy prezidentů Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana a návštěvu papeže Jana Pavla II. Město stojí i o periodika popisující intronizaci či pohřeb arcibiskupa Karla Otčenáška.