Z tohohle mraku pršet nebude

O připojení bělohradského učiliště se uvažovalo už před čtyřmi lety. Tehdy se nabízela možnost sloučit novopackou Střední školu gastronomie a služeb právě s bělohradským učilištěm. Některé obory by se tu prolnuly (kuchař – číšník), jiné naopak (obráběč).

„Měli jsme být nástupnickou školou s tím, že kovo obory si převezme integrovaná škola," vzpomíná na události ředitel Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka Petr Jaroš.

Učební obory – Lázně Bělohrad
Nabídka je následující:
Opravář zemědělských strojů Obráběč kovů
Zedník
Ošetřovatel
Kuchař – číšník
Nástavbové studium – podnikání
Ředitelem školy je Petr Pavel.
Součástí zařízení je mechanizační středisko, domov mládeže a školní jídelna.
Učiliště nyní navštěvuje celkem 211 žáků.

 Snaha spojit bělohradské učiliště s packou školou se prý původně objevila již před dvanácti lety, před čtyřmi roky záměr ožil a znovu vyšuměl. „O připravovaném komplexu opatření víme, s námi ale nikdo nejednal, takže předpokládáme, že nás bude proces míjet," říká Petr Jaroš, který současné slučování vnímá jako politický tlak.

„Nic nevím, nikdo nás neinformoval," diví se Denisa Šarkoziová, která zastupovala žáky školy ve školské radě. „Jsem jednoznačně proti slučování," tvrdí osmnáctiletá dívka, která studuje třetím rokem obor ošetřovatel.

„Důvodem, proč je v návrhu sloučení Středního odborného učiliště v Lázních Bělohradu právě s Integrovanou střední školou v Nové Pace, je především nízký počet žáků v obou školách (211 a 218) a přítomnost podobných oborů. Sloučením by vznikl jeden silnější celek, který by se do budoucna snáze vyrovnal s dalším možným úbytkem žáků. Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace s dostatečným počtem téměř čtyř stovek žáků úbytkem ohrožena není," uvedla pro Deník krajská radní Táňa Šormová.

Dalším důvodem je podle Šormové využití budov v Nové Pace, kde se z prostředků kraje a Evropské unie investovalo bezmála 15 milionů korun do vzniku nového Centra odborného vzdělávání, které je právě na Integrované střední škole.

Se sloučením nesouhlasí starosta Lázní Bělohradu a krajský zastupitel Pavel Šubr.

„Koncepce je nepřipravená. O kroku jsem informoval radu města, která bude usilovat, aby učiliště zůstalo zachováno. Budeme se bránit tomu, aby tu stály jen prázdné nevyužité budovy," zlobí se starosta.

Počet žáků podle jeho zjištění ve škole neklesá, budovy jsou zachovalé a navíc je zde úzká návaznost na využití oborů. Například ošetřovatel nachází uplatnění v místních lázních, obráběči úzce spolupracují s místní firmou Deprag.

I školní inspekce prý hodnotila zařízení pozitivně. Pavel Šubr jako krajský zastupitel vnímá, že zatím nikdo neřeší další využití uvolněných objektů včetně Kotykova mlýna. Jasný není ani ekonomický přínos spojení škol. „Jsem jednoznačně proti sloučení," uvedl Šubr, který poukazuje také na špatnou informovanost ze strany kraje.

Co optimalizace přinese?

Nespokojen je i předseda rady školy Jiří Kotyška. „Nemohu se k tomu zatím vyjádřit. Žádal jsem Královéhradecký kraj odbor školství, aby mně zaslal materiál, který se týká přínosu zrušení bělohradského učiliště. Do dnešního dne jsem nic neobdržel," postěžoval si. Podle něho není problém ve školách, ale v nastavení systému.

Jiří Kotyška je zároveň ředitelem firmy Deprag, kam docházejí na praxi nejen místní učni, ale také žáci z packého a jičínského učiliště. „Potřebujeme mladou krev, a tak spolupracujeme nejen s učilišti, ale i se středními školami. Jako firma budeme nadále podporovat tyto pilíře spolupráce," uvedl Kotyška.

Na tahu je kraj, který by měl předložit nejen ekonomický přínos optimalizace škol, ale například i následné využití uvolněných objektů. V Lázních Bělohradu je v majetku kraje sportovní hala učiliště, která je využívána základní školou i veřejností. Jak kraj naloží s ní, nikdo netuší.

Stanovisko kraje

Kraj vyjednává o možnostech sloučení několika středních škol, které se pohybují na hranici existence. Ta je stanovena na počet 240 žáků v denní formě vzdělávání a v kraji se týká celkem čtrnácti škol.

Cílem optimalizace sítě středních škol je vytvořit silnější subjekty – školy, které budou schopny lépe čelit stále klesajícímu počtu žáků. O všech návrzích se údajně nyní vedou debaty spolu s řediteli škol a starosty příslušných měst. Jak jsme však citovali, s bělohradským starostou o likvidaci zdejšího učiliště zatím vůbec nikdo nejednal.