Statistika varuje. Zkušenosti krajských soudů s počtem obchodních sporů, které musí řešit, bude podle všeho novou černou můrou okresních soudů. A to včetně toho v Hradci Králové.

Důvod? Nařízení velmi diskutovaného (zatím především proklínaného) nového občanského zákoníku, který platí od začátku roku 2014.

„Dřív platilo, zjednodušeně řečeno, že spory mezi podnikateli, v nichž šlo o více než sto tisíc korun, řešily primárně krajské soudy. A vztahy mezi nepodnikateli okresní," popisuje Petr Moník, advokát 
z hradecké kanceláře Podroužek a Moník. „Teď velká většina spadne na okresní soudy," doplňuje.

Logika mluví jasně, pro okresní soudy to bude zátěž. Mluvčí toho hradeckého, Jana Kliková, to připouští. Konkrétní statistiku po dvou měsících však ještě neprozradí. „Počet napadlých věcí bude vyhodnocen až po prvním čtvrtletí," hledí směrem ke konci března.

„Předpokládá se zvýšení nápadu elektronických platebních rozkazů v agendě CEPR. Aktuálně však náš soud žádná opatření v souvislosti s vyšším nápadem obchodních věcí nepřipravuje," dodává mluvčí Kliková.

V agendě nazvané CEPR jde o eletronické – tedy zjednodušené – řešení sporů. A těch nyní bude rozhodovat hradecký okresní soud, jak vyplývá z občanského zákoníku, více. Podle statistik krajského soudu z let 2011 a 2012 by se na hradecký okresní soud mohlo navalit přibližně o tři sta padesát případů více.

Mohla by mu pomoci vyšší instance, krajský soud? To se bude řešit až podle skutečného nárůstu. „A také podle počtu neskončených věcí," objasňuje Jolana Maršíková, místopředsedkyně krajského soudu.

Insolvenční kauzy drtí soudce: šestkrát více případů ročně

Hradec Králové – Ač se krajské soudy zbaví části obchodních sporů (samozřejmě jen jejich prvního projednávání), stále zůstanou zavaleny případy s penězi v hlavní roli.

Insolvenční statistika
Kolik insolvenčních případů řešil hradecký krajský soud?

2008:   530
2009:   945
2010:   2010
2011:   3029
2012:   4198
2013:   1050 (do 31. 3.)

Který typ kauz soudce nejvíce zatěžuje? Statistiky ukazují, že jde především o případy, jež řeší insolvenční úsek. „Ten má personální nedostatečnost," poukazuje Jolana Maršíková, místopředsedkyně královéhradeckého krajského soudu pro obchodní úsek, správní soudnictví a obchodní rejstřík.

V roce 2012, z nějž jsou nyní k dispozici poslední kompletní statistiky, řešil každý z devíti insolvenčních soudců 
v průměru 466 případů. „Podle stávajících měřítek má připadnout na soudce 77 insolvenčních věcí ročně," tvrdí Maršíková. Toto číslo bylo překročeno šestkrát.

Rozhovor s advokátem 
Petrem Moníkem o novém 
občanském zákoníku čtěte v úterý.