Obce budou muset nově platit vyšší sazbu za zahájení řízení o přestupku, a to dva tisíce korun. Přestupky, které budou odloženy, postoupeny, nebo vyřízeny v příkazním či blokovém řízení v rámci výkonu přenesené působnosti přijdou obec na tisíc korun.

Obce nejsou schopny samy přestupky projednávat, a proto město Jičín v rámci přenesené působnosti mělo v období 2010 až 2014 uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se 43 obcemi. V roce 2011 bylo evidováno na 143 přestupků spáchaných v obcích, v roce 2012 to bylo 98 a rok nato 93.

Na přestupky v rámci odboru správních agend jičínského městského úřadu jsou vyhrazeny dva zaměstnanci.

Lázně Bělohrad

Jičínská městská rada také nedávno schválila smlouvu s městem Lázně Bělohrad. Týká se právě zajištění přenesené působnosti ohledně přestupkového řízení. Dohoda má termín platnosti stanoven do 31. prosince 2015.