Co je pro vaše centrum, které pečuje o klienty s různými stupni handicapů, finančně nejvíce zatěžující?
Asi nejvíce je náročné ufinancovat provoz jako takový. Finance, které se „vybírají navíc", jsou směřovány k rozšíření prostor či pracovního vybavení. Jinak peníze na provoz získáváme z dotací od ministerstva, z kraje a od obcí . Nepokryje to ovšem všechny náklady, i proto pořádáme doplňkové akce.

Pro Orion jsou tedy z hlediska finanční podpory důležité i akce. Co centrum v blízké době chystá?
Tento víkend, konkrétně 25. června, se v Kostelci bude konat od devíti hodin ráno „Běh pro Orion". S nápadem na tuto akci přišla kostelecká obchodní akademie, velké poděkování patří panu řediteli Pavelkovi.
Kromě toho, že se poběží trasa po městě, budou na místě i kasičky, sloužící pro výběr peněz ve formě dobrovolné sbírky. U události samozřejmě budou zástupci Orionu, jak klienti s blízkými, tak i asistenti. Na místě připravíme i stánek, který bude prezentovat výrobky našich klientů. Různé výrobky nabídneme lidem k prodeji. Ti tak mají šanci podpořit dobrou věc. Zároveň doufáme, že vyjde počasí, aby si všichni den užili. Připravena bude i akce pro děti a mládež, kde jsme připravili možnost si vyrobit svůj odznáček s vlastním motivem.
Odhaduje se účast kolem tisíce lidí, poběží totiž i děti ze škol. Navíc Kostelec pořádá Setkání Kostelců, takže se předpokládá opravdu vysoký zájem o náš běh. Samotný běh tedy začne v 11 hodin, účastníci budou pouštěni po částech. Samozřejmě nejde jenom o běh, ale lidé se mohou účastnit, jak sami uznají za vhodné – na koloběžkách, s kočárkem a podobně. Trasa je zvolená tak, aby ji zvládli i lidé na vozíčku. Jako pozornost dostane každý účastník od centra sportovní nátepník.

A co vás čeká dále?
Chystáme opět náš kalendář. Oslovujeme různé osobnosti, aby nás svojí fotkou podpořily. V podobném duchu, jako byl kalendář loňský, chceme mít i ten letošní, respektive na příští rok. Bude se opět jednat o několik variant – nástěnný i stolní. Nabídneme ho k prodeji jak jednotlivcům, tak i různým firmám. Letos se kalendář nese v duchu: „Zpívat jako déšť". Bude připraven na motivy jednotlivých písniček. Loňského kalendáře jsme prodali 1400 kusů! Podpořily nás kromě dalších i firmy TTV Kostelec nad Orlicí a Charvát. Jim bych chtěla vyjádřit poděkování.

O Orionu 
a jeho aktivitách 
Orion má zhruba třicet 
zaměstnanců. Sídlí v Dlouhé Vsi u Rychnova. Někteří pracují v centru denních služeb, někteří jako osobní asistenti. Se sdružením spolupracuje přes sto rodin. Do centra denních služeb dochází kolem padesáti klientů. Chodí sem děti, mládež 
i dospělí. Věnují se různým aktivitám – podobně jako v domech dětí.