Více než dvojnásobný zájem o vydání zbrojního průkazu evidují v těchto měsících policejní střelečtí lektoři v Hradci Králové.

Zatímco v roce 2014 si o „zbroják" zažádalo 210 lidí, tak loni svoji žádost vyplnilo 458 občanů. Ne všichni však nakonec uspěli.

Poloviční úspěšnost

„V roce 2015 bylo nakonec vydáno 107 zbrojních průkazů.  K porovnání, v roce 2014 bylo 210 žádostí a z toho bylo vydáno 111 zbrojních průkazů. Dalším sledovaným údajem v této statistice je počet zaniklých průkazů. V roce 2014 zaniklo z různých důvodů 99 a v roce 2015 to bylo 67," uvedl hradecký policejní zbrojní inspektor Pavel Coufal s dodatkem, že v celém Královéhradeckém kraji počet „zbrojáků" v posledních letech stagnuje  na úrovni 13900 zbrojních průkazů.  „Opět pro srovnání. Tento počet je o 1000 držitelů méně než v roce 2011," informoval Deník Pavel Coufal.

Toto číslo by se však mohlo v příštích měsících opět zvednout. Alespoň tedy na Hradecku. I když je však žádostí dvojnásobek, není dostatek času a kapacity střelnic.

Střelnice nestíhají

„V roce 2014 bylo organizováno čtrnáct zkoušek odborné způsobilosti, v roce 2015 osmnáct a v letošním roce jich je plánováno třicet," řekl Pavel Coufal s tím, že poptávka po průkazu je tak veliká, že případné další zájemce nebude možné v celém okrese obsloužit dříve, než během letních prázdnin.

„V současné době jsou termíny do konce měsíce srpna již zaplněné. Kapacita obou střelnic (SSK Třebeš Hradec Králové a Klub střelců Smiřice), na kterých jsou zkoušky vykonávány, je v současnosti maximálně využita. Od začátku roku bylo umožněno zúčastnit se Zkoušek odborné způsobilosti 92 uchazečům, což je jedna z podmínek při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu," doplnil Pavel Coufal.

Různé pohnutky

O důvodech, které vedou ke zvýšenému zájmu, však policisté odmítají spekulovat. I proto, že tyto pohnutky nejsou soustavně mapovány. Podle komisaře Jiřího Zemana z odboru služby pro zbraně jsou důvody k vystavení „zbrojáku" různé.

„Opravdu nevím, ani si netroufnu odhadovat, jaké důvody veřejnost k žádostem vedou. Jsou různé, někteří chodí kvůli myslivosti, sportovní střelbě, někteří chtějí mít zbraň pro osobní ochranu. Předpokládám, že to stoupá u všech skupin," řekl Jiří Zeman.

Ten však zároveň nevyvrátil, že jednou z motivací může být také strach z islamizace Evropy a z přistěhovalců. „Asi je to celkově dobou. Nedávno v České republice byla také ta nešťastná událost v Uherském Brodě, kde po střelbě zemřelo osm neozbrojených lidí. Těch důvodů bude asi více a asi by to bylo možná zajímavé téma na nějaký průzkum."

Drahý špás

O zbrojní průkaz za účelem osobní ochrany může požádat kdokoli starší jednadvaceti let. Musí však splnit několik podmínek. Mezi ně patří získání osvědčení o odborné způsobilosti, lékařského povolení, uchazeč musí být spolehlivý a bezúhonný.

Žadatelé o zbrojní průkaz přitom musí počítat s tím, že jeho vydání není zrovna lacinou záležitostí. Většina formálních úkonů je spojena s byrokracií, s čímž jde ruku v ruce placení poplatků.

Jen samotné přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu vyjde na sedm set korun, odměna komisaři za vykonání zkoušky odborné způsobilosti vyjde na dalších šest stovek.

K tomu je třeba připočítat cenu za střelnici, přípravný střelecký kurz, psychologické vyšetření a vydání lékařského potvrzení. Vše se vyšplhá do řádu tisíců korun, samotný proces získání zbrojního průkazu trvá několik měsíců.

Oželená stokoruna

„Žadatelů je spousta, mnoho z nich ale ve zkoušce na poprvé neuspěje. Testy zvládne většina lidí, ale většinou se opakuje bezpečná manipulace se zbraní. Tihle žadatelé dostávají náhradní termíny a čekání ostatních se prodlužuje," řekl Jiří Zeman z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. „Navíc řešíme poměrně velký problém se zájemci, kteří si zažádají o vykonání zkoušky, pak ale stokorunu, která je poplatkem, oželí a bez omluvy nepřijdou. Tato místa bychom přitom mohli obsadit jinými," pokračuje.

Praktické zkoušky u hradecké policie se provádí na dvou místech.  „V Hradci Králové je v současné době jediná střelnice, která provádí přípravu a zkoušky z odborné způsobilosti. Jedná se o Sportovní střelecký klub Třebeš v ulici K Mlejnku. Další odpovídající střelnice je Klub střelců Smiřice. Mimo těchto uvedených je v Hradci Králové několik mysliveckých brokových střelnic," doplnil informace inspektor Pavel Coufal.

Získaný zbrojní průkaz je platný na dobu deseti let.

Dvě části zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje písemný test, který ověřuje znalosti zákona o zbraních a souvisejících předpisů, právní definice nutné obrany a krajní nouze, nauku o zbraních a střelivu a zdravotnické minimum.

Praktická část se pak skládá z prozkoušení znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. Pochopitelně také ze střelby na pevný cíl.

Vydání zbrojního průkazu je úzce spojeno také se zdravotním stavem žadatele. Ten nesmí trpět žádnou duševní poruchou, poruchou chování, epilepsií, degenerativní nemocí nervové soustavy, sníženým intelektem nebo mentální retardací. Smůlu mají i lidé se silnější vadou zraku nebo sluchu.

Rozdělení do skupin

Zbrojní průkazy se dělí do pěti skupin. Skupina A je určena především pro sběratele, kteří chtějí vlastnit i historické zbraně, jež už ani nejsou schopné střelby. Držiteli průkazu skupiny B bývají sportovní střelci. Zbrojní průkaz skupiny C je potřeba pro lov, tedy je nezbytný například pro myslivce. Skupina D je určená pro výkon zaměstnání nebo povolání a opravňuje k držení a nošení zbraně při výkonu zaměstnání.

A konečně průkaz skupiny E je určený pro ochranu života, zdraví nebo majetku. Opravňuje ke skrytému nošení zbraně a k pořizování nábojů do zbraní, na něž se průkaz vztahuje. Jednotlivé skupiny je možné v rámci skládání zkoušky sloučit. Žadatel tím ušetří prostředky.

Ceny a poplatky
Neúřednické úkony:
Vykonání zkoušky - odměna komisaři - 600 Kč
Vykonání zkoušky - cena za střelnici - 500 až 1500 Kč
Lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost - 300 až 1000 Kč
Psychologické vyšetření - cca 2000 Kč
Přípravný střelecký kurs - 500 až 2000 Kč

Poplatky:
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro ZP - 100 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu - 700 Kč/sk.
Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu - 700 Kč/sk.
Přijetí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti - 400 Kč
Přijetí žádosti o vydání průkazu zbraně - 300 Kč/ks
Přijetí žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A - 1000 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení na zbraně kategorie B - 200 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně - 300 Kč/ks
Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu - 700 Kč
Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu - 700 Kč
Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu - 100 Kč
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva - 800 Kč
(zdroj: www.zbranekvalitne.cz)