ObchvatyPoměrně brzy se nejspíš bude stavět druhá etapa obchvatu v Solnici za více než 373 milionů a obchvat Domašína, který by měl vyjít na 135 milionů korun.

Řidiči se dočkají změn hned na několika místech okresu. Za vše může zhuštění dopravy v souvislosti s výrobou v automobilce.

Druhé etapy obchvatu se proto dočká Solnice. Stavbě dali zelenou krajští radní. Dnes obec na jihovýchodě obchází přeložka, díky které nemusí vozidla, která směřují z Kvasin na Častolovice, jezdit přes centrum obce. Délka druhé části obchvatu by měla být více než 1,5 kilometru dlouhá. Postaven by měl být také nadjezd v délce třiceti metrů a estakáda v délce 180 metrů.

„Celkové náklady se zde odhadují na 373,5 milionů korun. Ačkoliv se v případě obchvatu Solnice jedná o silnici v majetku státu, Královéhradecký kraj bude stavbu připravovat až do fáze vydaného pravomocného stavebního povolení. Výběrové řízení na zhotovitele a realizaci už pak zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR," prozradila Martina Götzová, tisková mluvčí kraje.

Svého obchvatu se dočká i Domašín u Černíkovic. Jedná se o krajskou silnici II/321, která směřuje ze Solnice jižně na Častolovice. „V případě obchvatu Domašína se jedná o silnici v majetku Královéhradeckého kraje, délka obchvatu by měla být necelé dva kilometry a celkové náklady akce se odhadují asi na 135 milionů korun," prozradila tisková mluvčí kraje Martina Götzová.

„Pro obě tyto strategicky důležité stavby je již zajištěno financování. Obě splnily podmínky zařazení staveb do finančního plánu Státního fondu dopravní infrastruktury, odkud na ně bude poskytnuta stoprocentní dotace," doplnil krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. Odsouhlasení realizace obou obchvatů bude schvalovat na podzim tohoto roku ještě krajské zastupitelstvo.

Průmyslová zónaObchvaty Domašína a Solnice jsou zařazeny do projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" na základě Usnesení vlády České republiky č. 97 ze dne 9. 2. 2015.

Jeho cílem je podpořit realizaci nové strategické průmyslové zóny o velikosti 51,62 hektarů, navazující na stávající strategickou průmyslovou zónu Kvasiny.

Zároveň má podpořit vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury, akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví v kraji.

Díky projektu rozšíření zóny Solnice – Kvasiny získá Královéhradecký kraj další investice až ve výši tří miliard korun.

Radní se však zabývali i další důležitou stavbou – opravou silnice III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín), která je velmi reálná. Špatný stav vozovky leží v žaludku i čtenářům, kteří o ní diskutují na facebooku Rychnovského deníku. „Zde odhadujeme celkové finanční náklady na 51,7 milionů korun bez DPH, což je maximální nabídková cena v zakázce. S rekonstrukcí by se mělo začít v příštím roce. Protože se jedná o zakázku nad 50 milionů korun, musí ji schválit ještě krajské zastupitelstvo," řekl Dvořák.

Předmětem veřejné zakázky jsou zde stavební práce na rekonstrukci celé komunikace III/30821, které začínají na křižovatce silnic II/308 a III/30821 v Novém Městě nad Metují, části Krčín, a končí v části Spy, na křižovatce se silnicí I/14. Upravovaný úsek měří necelé tři kilometry. Komunikace prochází zastavěnými územími, a proto se počítá i s vybudováním autobusových zálivů a napojujících chodníků. „Rekonstrukcí této silnice dojde především ke zkvalitnění části tranzitní trasy Vrchlabí – Kvasiny a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zkrácení dojezdových časů i snížení rizika nehodovosti," doplnil Dvořák. Tato akce bude financována z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, které poskytne dotaci ve výši 75 %. Zbytek dofinancuje kraj ze svého rozpočtu.  (zem, zr)