Se stále se zvyšujícím a houstnoucím provozem je vznik obchvatů v okrese čím dál důležitější. Pro některá města bude jejich vznik do budoucna takřka nezbytností.

Kvasinská automobilka se neustále rozšiřuje, rostou ale i další firmy v okrese, s tím však souvisí stále se blokující doprava, města jsou ucpaná, tvoří se kolony. Právě tyto komplikace v dopravě by měly plánované obchvaty výrazně změnit.

Jako hlavní prioritu berou výstavbu obchvatu také v Opočně. Ten by se měl ve městě začít realizovat pravděpodobně během roku 2017.
„Reálným termínem pro zahájení stavby je podle posledních informací ze strany investora rok 2017. Zda se podaří se stavbou začít už na jaře nebo až na podzim, zatím nelze s určitostí sdělit," informovala občany na stránkách Opočenských novin tajemnice města Opočna Renáta Černá s tím, že se investor snaží pro zahájení stavby vše připravit tak, aby se mohlo začít již na jaře roku 2017.

A v jaké fázi jsou přípravy výstavby? „Kraj nyní řeší ještě jeden majetkoprávní vztah při zajištění pozemků pro stavbu obchvatu města Opočna. Všechny indicie, při vyhledávání dědiců, vedly až za hranice našeho státu. Jedná se o dost složitou záležitost, která se nyní intenzivně nyní řeší," prozradila starostka města Opočna Šárka Škrabalová.

Vznik přeložky neřeší pouze v Opočně, ale například také v Rychnově. Zde je vymezena trasa.

Se samotným obchvatem je spojena také vyvolaná investice týkající se mimoúrovňového křížení stávající cyklostezky s trasou obchvatu. Tato stavební akce by měla vyjít na částku zhruba osm milionů korun, realizuje ji kraj ve spolupráci s městem Opočno.

„V současné době je již dokončena projektová dokumentace stavby, která bude umožňovat chodcům a cyklistům mimoúrovňový přechod obchvatu. Pro tuto stavbu se již zažilo označení „lávka". Následovat bude územní a stavební řízení na tuto stavbu," vysvětluje starostka Opočna Šárka Škrabalová.
Ta dodává, že současně ale bude realizováno i úrovňové křížení obchvatu s cyklostezkou, které bude opatřeno řadou bezpečnostních prvků a v tomto úseku bude i snížena maximální povolená rychlost z 90 kilometrů za hodinu na rychlost sedmdesát.

O obchvat už dlouhodobě usilují také v Rychnově nad Kněžnou. V současné době je v okresním městě hlavním tématem, kudy vlastně obchvat povede. Na zastupitelstvu města, které se konalo v září, tak byla vymezena alespoň trasa, kudy by měla přeložka procházet.

Zastupitelé nakonec schválili variantu nazývanou D2A, která však stále obsahuje původně navrženou červenou trasu 2A a modrou kompromisní 2C, která se více odklání od Lipovky a Lokota. Tyto varianty už byly dříve vybrány jako nejvhodnější na posouzení vlivů na životní prostředí – EIA a ve hře zůstávají i nyní.

V Pelclově divadle tak zastupitelé zatím schválili pouze jakýsi koridor, který ukazuje, kudy zhruba trasa obchvatu povede. Zároveň odsouhlasili, že je možné jeho rozšíření, tak aby zde bylo možné umístit například kruhovou křižovatku či protihluková opatření.

Sám starosta města Jan Skořepa apeloval na to, že je obchvat opravdu nezbytností, že ho město potřebuje a to co nejdříve. „Teď je potřeba navrhnout pouze trasu, jakýsi koridor, kudy v budoucnu obchvat povede. Neumisťujeme ještě silnici. Je třeba se posunout dál, aby se mohl upravit územní plán. Na veškeré připomínky bude ještě čas, ty se budou moci řešit na veřejném projednání územního plánu," vysvětloval starosta Rychnova na zastupitelstvu Jan Skořepa.

S tím, že je doprava nějakým způsobem potřeba vyřešit, souhlasí i místní. „Už aby tu obchvat byl, někdy je cesta Rychnovem opravdu kritická, hlavně odpoledne se u nemocnice tvoří kolony, člověk pak nemá šanci projet," stěžuje si obyvatelka Rychnovska Petra Novotná.

Přeložka Rychnova a Opočna ale není jedinou. Jako na smilování se čeká také na obchvat Domašína a druhou část obchvatu Solnice. 

Kde mají obchvaty pomoci?

Rychnov nad Kněžnou: Názory, kudy má vést, 
se ale různí. Zatím je vymezený pouze jakýsi koridor.
Odhadovaná cena obchvatu je v rozmezí 470 až 540 milionů.
S realizací přeložky silnice 1/14 se počítá zhruba 
v roce 2020 +
Opočno: Stavba přeložky silnice II/298 by měla být zahájena v roce 2017. Investorem je Královéhradecký kraj.
Domašín: Délka obchvatu Domašína bude necelé dva kilometry a jeho výstavba je naplánována na roky 2018 až 2019.
Zpracování kompletní projektové dokumentace včetně průzkumů a zajištění autorského dozoru bylo vysoutěženo za 3,25 milionu korun.
Solnice: Druhá část obchvatu Solnice bude mít délku 1625 metrů a stavět se začne v roce 2019.
Cena za služby projektanta je 4,7 milionu korun. Stavby budou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.