Důležití informaceObchvat Rychnova je podle místních obyvatel nezbytností. Důvodem je hustá doprava 
v souvislosti s blízkou průmyslovou zónou Kvasiny.

Původně se projednávaly dvě varianty – nakonec přibyla ještě třetí – kompromisní.

Varianta 2B byla nakonec vyloučena, teď tedy ve hře zůstává varianta 2A a kompromisní trasa 2C. Ani jedna z nich však není konečná.

Kompromisní trasa 2C by
neměla přesahovat délku 4,3 kilometru.

Tato varianta by vyšla na částku zhruba 490 milionů.

Obě trasy musí nejprve řešit studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA, která stanoví určité podmínky pro plánovanou výstavbu. K zahájení stavby rychnovského obchvatu nedojde dříve než v roce 2020.

To se řešilo na úterní besedě v Pelclově divadle v Rychnově. Hlavním tématem byla třetí varianta, kterou si na minulém setkání vyžádali zdejší obyvatelé.

Mnoho příchozích považovalo tuto trasu za vhodný kompromis, odkloní se totiž více od Lipovky a Lokota, a také nepovede v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie. „Poslední varianta, která se dnes projednávala, je podle mého názoru nejschůdnější, a to jak z hlediska životního prostředí tak vůči obyvatelům. Sám zde mám zahrádku a vidím, že do blízkého lesa si chodí hrát například děti z mateřské školy. Kdyby se zachovala původní trasa vedoucí těsně kolem zahrádkářů, byl by tento les úplně zlikvidován," vysvětluje Václav Richtr z Rychnova nad Kněžnou.

Ne všichni však s touto variantou souhlasili. Například v blízké Lipovce se bojí, že se budou i přes nově vzniklý obchvat nadále potýkat s obtěžujícím hlukem. Ten se už teď odráží od průmyslové zóny a od nedaleké křižovatky. Navíc průmysl se stále rozvíjí.

Podle některých obyvatel je na trase málo sjezdů. Pouze částečné odklonění dopravy městu prý nepomůže, řidiči nebudou chtít město zbytečně objíždět a stejně raději projedou centrem. Říkají, že by se měl postavit kompletní obchvat a ne pouze jeho část. Podle ředitelství silnic a dálnic, jehož zástupci byli také na úterní besedě přítomni, ale není možné vybudovat vše najednou, a to z jednoduchého důvodu – kvůli financím. V současné době tedy zůstávají ve hře dvě varianty, které bude řešit studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí – EIA. Teprve potom bude možné rozhodnout, kterou cestou nakonec obchvat povede.

Obyvatelé i vedení města se shodují na tom, že obchvat je v Rychnově nezbytností. S rozvojem průmyslové zóny v Solnici a také s rozšířením automobilky se totiž neustále zvyšuje provoz na silnicích. Výroba v Kvasinách se má do roku 2018 zdvojnásobit. Pokud nyní Rychnov nevyužije situace,nemusel by se plánované přeložky už vůbec dočkat.

Modrá kompromisní varianta, která byla představena ve středu na besedě místním obyvatelům, je nejschůdnější i podle starosty města Jana Skořepy. Dle jeho slov by se trasa obchvatu měla co nejméně dotýkat trvalého bydlení v Malé Lipovce, Lipovce, Lokotu a Synkově s Slemeni, kde bydlí pan Čepela a vlastní tam pozemky a sady. Modrá varianta se z pohledu starosty dotýká trvalého bydlení nejméně ze tří dosud předložených variant.

„Za sebe říkám, že se mi modrá varianta líbí. Navíc její podstatná část vede v zářezu okolního terénu, takže bude méně hlučná pro okolí a nenaruší tolik okolní krajinu. V úvahu se ale bude muset brát posouzení vlivu na životní prostředí EIA, které určí, co lze zrealizovat a co nikoliv," prozradil Deníku starosta města Jan Skořepa.

Rychnovem v současnosti projíždí denně okolo patnácti tisíc aut, přičemž podíl nákladních vozidel je okolo dvanácti procent. Kolem roku 2030 se má počet automobilů přiblížit dvaceti tisícům. Silnice I/14 se blíží hranici své kapacity, takže hrozí permanentní zácpy a kolony. Lidé si přejí, aby se přeložka realizovala co nejdříve.

KOMPROMISNÍ varianta (značená modře) by měla vést dál od zahrádkářů, ale i obcí Lokot a Lipovka.

Jak to vidí místní obyvatelé?

"Mně se tato varianta celkem líbí, i když ta původní mi vyhovovala o něco víc, je to totiž nejpřímější trasa. Bylo by ale samozřejmě nejlepší, kdyby byla trasa hotová úplně celá. Obchvat ve městě je nezbytný, je nutné minimálně kamiony odklonit z této trasy. Jsem z Rychnova, jezdím tu každý den, je to zde opravdu nezbytné."

Miroslav Havlík, Rychnov

"Bydlím přímo u nemocnice u hlavní silnice, dneska je zde taková hustota provozu, že auta stojí ve frontách už od křižovatky u nemocnice . Úsek je tak frekventovaný, že se kromě přechodu pro chodce nedá vůbec nikde přejít silnici. Jsem hrozně rád, že se navrhla třetí varianta, která vypadá opravdu skvěle. Byl bych pro to, aby se odsouhlasila k realizování."

Účastník úterní besedy

"Poslední varianta, která se dnes projednávala, je podle mého názoru nejschůdnější, a to jak z hlediska životního prostředí, tak vůči obyvatelům. Sám zde mám zahrádku a vidím, že do blízkého lesa si chodí hrát například děti z mateřské školy. Kdyby se zachovala původní trasa vedoucí těsně kolem zahrádkářů, byl by tento les úplně zlikvidován."

Václav Richtr, Rychnov

Řidiči musí obrnit nervy, kvalita silnic však vzroste

Rychnovsko – Kromě obchvatů se opraví také některé silnice v okrese. V červenci by se měly rozjet stavební práce v Častolovicích, zde plánují průtah obcí, který vyjde na sedmadvacet milionů korun. Stavba bude realizována za částečného omezení dopravy – po polovinách vozovky, po dílčích úsecích maximální délky 500 metrů. Rekonstrukce silnice by měla trvat čtyři měsíce. Její stav je podle městyse a Ředitelství silnic a dálnic nevyhovující, na jsou tu vyjeté koleje a mnohé spáry. Nové silnice s přemostěním se konečně dočkají také obyvatelé Albrechtic nad Orlicí a okolí. Má tu vzniknout nová přeložka. Se stavbou by se mohlo začít v roce 2018. Současný stav silnice je podle investora katastrofální. Vozovka je ve špatném stavu, mosty se rozpadají. Nevyhovující je také šířka silnice. Albrechtická přeložka ale nebude zrovna levnou záležitostí, celková investice by se měla vejít do 200 milionů korun. (star)

Do země se má kopnout i v jiných částech okresu. Stavět se bude u Opočna, Solnice a nejspíš i u Doudleb

Rychnovsko – Nejen okresní město, ale i další obce a města chtějí obchvat. Namátkou lze jmenovat Doudleby nad Orlicí, Častolovice, Kostelec, Borohrádek, Solnice nebo Opočno. Někde jsou od realizace ještě na míle daleko, jinde se může stavět během několika málo měsíců a let.

Podle ředitelství silnic a dálnic by se měl doudlebský obchvat začít stavět už v roce 2018. Musí být však prodané všechny pozemky. Plánovaný obchvat by podle starosty Jiřího Kaplana významně zlepšil dopravní situaci v městysi. „Auta se tu valí z kopce, na mnoha místech chybí chodníky. Řada lidí někdy parkuje podél silnice a pak se tu řidičům špatně projíždí. Pokud by se hlavní tah odklonil, hodně by se nám ulevilo," popsal starosta již dříve.

„Na spadnutí" je také obchvat Opočna. Financovaný bude z balíku peněz, který do regionu putuje v souvislosti s rozvojem kvasinské průmyslové zóny. Začít se stavbou se musí do konce roku 2017, jinak se může investor s penězi rozloučit. V současné době se dolaďují poslední detaily – například protihluková studie.

Druhá etapa obchvatu se bude stavět v Solnici. Právě jejím středem projíždějí denně tisíce osobních i nákladních vozidel a situace by se mohla ještě zhoršit. Místním velká dopravní zátěž velmi vadí. V Solnici již část obchvatu stojí – nyní by měla být dostavěna druhá etapa. Ta naváže na část, která vede od kruhového objezdu na silnici I/14 mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí po kruhový objezd na silnici II/321 mezi Solnicí a Domašínem.
Po přeložce, která by ulehčila Komenského ulici, volají i Častolovice (vést by měla východní cestou kolem zámeckého parku), ty by společně se sousedním Kostelcem přivítaly i navazující obchvat. ⋌(zem)

FinancePřeložka komunikace II/298 – Opočno – první etapa 163 milionů korun, realizace do roku 2020

Obchvat Častolovic – odhadovaná cena je 380 milionů korun, realizace 2020 +

Obchvat Domašína – odhadovaná cena je 210 milionů korun, realizace 2020 +

Obchvat Rychnova nad Kněžnou – odhadovaná cena se je v rozmezí 470 až 540 milionů, realizace 2020 +

Obchvat Doudleby nad Orlicí – odhadovaná cena je 267 milionů korun, stavbu je možné zahájit již v roce 2018

Obchvat Solnice – odhadovaná cena 270 milionů korun, realizace se předpokládá v roce 2018

Hovoří se i o dalších obchvatech – například Kostelce