Na zámku v Náměšti nad Oslavou se předevčírem vyhlašovaly výsledky třetího ročníku ceny Patrimonium pro futuro. V kategorii „prezentace hodnot" byl za dlouhodobou činnost oceněn stříbrnou plaketou výše jmenovaný spolek zastoupený předsedou Milanem Libichem. Ten neskrýval své překvapení.

VÍTĚZSTVÍ PŘEKVAPILO

„Absolutně jsme to nečekali. Konkurence byla velice silná, takže jsem nepředpokládal, že se umístíme tak vysoko. Každopádně z tohoto prestižního ocenění máme ohromnou radost," potěšilo Milana Libicha, který už má jasno, kde pamětní plaketa s diplomem skončí. „Vystavíme je v naší klubovně," upřesnil.

Jestliže na počátku dobrovolných aktivit byla myšlenka na postupnou obnovu ravelinu č. XIV, postupně se k tomuto cíli přidaly další aktivity spojené s oživováním Josefova jako města se silnou vojenskou tradicí.

OŽIVUJÍ MRTVÁ MÍSTA

V roce 2014 získali členové spolku do vlastnictví i přilehlý zanedbaný bastion, který vyklidili a po odstranění novodobých nevhodných stavebních zásahů jej otevřeli pro veřejnost.

„Loni zde instalovali výstavu připomínající historii československých legií. Také začali pečovat o další památku, tzv. Traxlerovu sýpku. V nevyužívané a neudržované budově instalovali expozici historie vojenské lékařské péče a výstavu plánové dokumentace pevnosti Josefov," zmínila Eva Macková z josefovského pracoviště NPÚ jen malý výsek mnohovrstevnaté činnosti ochránců památek. „V letošním roce jsme odkoupili bastion číslo IX a pracovali jsme na vylepšení bastionu číslo V," doplnil Milan Libich výčet letošních aktivit.

OCHRÁNCI PAMÁTEK pevnosti Josefov Ravelin No. XIV postupně odstraňovali náletovou zeleň, rekonstruovali strážnici, prachárnu, dělostřelecké kasematy a dostavěli část chybějících hradebních konstrukcí podle dobové dokumentace. Zdroj: archiv NPÚ a Tomáš VojtíšekPevnost Josefov, zvláště pak samotný systém opevnění, je dnes historickým artefaktem odkazujícím ke způsobu boje a obrany na konci 18. století, který však v dnešní době prakticky nemá jiné využití než kulturně-historické, dokumentační a vzdělávací. Obranné prvky přestaly být po zrušení pevnosti v roce 1888 udržovány, řada z nich byla i zbourána. Ani vyhlášení městské památkové rezervace Josefov v roce 1971 výrazně nepodpořilo zahájení nezbytných udržovacích či dokonce rekonstrukčních prací a významné části opevnění byly (a některé nadále jsou) v havarijním stavu, zarostlé hustou náletovou vegetací, bez využití a průběžné údržby. A to se právě Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV snaží změnit.

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Očekávám, že právě díky ceně NPÚ se o zásluhách vlastníků, investorů nebo tvůrců těchto obecně prospěšných počinů nebo akcí dozví mnohem víc lidí, a že se tak uskutečněné projekty dočkají zaslouženého uznání a popularity," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Ocenění ve stejné kategorii jako josefovští ochránci získalo před dvěma lety sdružení Omnium za soustavnou a cílevědomou činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek na Broumovsku. „Dlouhodobá činnost obou spolků je nesmírně prospěšná a postupně se dokonce rozšiřuje i o péči o další potřebné památky. Jsme opravdu rádi, že v našem kraji byli oceněni další lidé, jimž není lhostejný osud našeho kulturního dědictví a míst, kde žijí," ocenil práci obou spolků ředitel josefovského pracoviště NPÚ Jiří Balský.

KLÁŠTER TENTOKRÁT NA OCENĚNÍ NEDOSÁHL

Mezi pětadvacítku letošních nominantů se v kategorii „obnova památky, restaurování" objevilo i Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově.

Části areálu kláštera byly ještě nedávno v havarijním stavu. Na základě dohody benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska začala koncem roku 2012 celková obnova této národní památky zahrnující revitalizaci klášterní zahrady a obnovu interiérů kláštera a prelatury včetně restaurování nástěnných maleb. V dubnu 2015 byly revitalizované prostory otevřeny veřejnosti. „Na ocenění broumovský klášter nakonec nedosáhl, ale už samotná nominace byla velký úspěch," ujistila nás Eva Macková, že v kategorii nabité mimořádnými počiny nebylo slabých konkurentů.

To svými slovy potvrdila i ředitelka NPÚ. „Věřím, že nejen získání ceny, ale už i sama nominace na její udělení potvrzuje těm, kteří realizovali nějaké bohulibé dílo, že se podařilo opravdu nadstandardně a že úsilí, čas i finance, jež do něj jeho iniciátoři vložili, se vyplatily," dodala Goryczková.