Markéta Píčová, referent životního prostředí„Chceme Vás ujistit, že o tomto problému jsme informovaní a nebereme ho na lehkou váhu.
V souvislosti s tímto prováděl orgán ochrany životního prostředí šetření na místě již roku
2014, kde bylo zjištěno, že ve vodním toku se nachází různorodý netoxický odpad (fólie,
talíře, textil apod.) vznikající s největší pravděpodobností v nemovitosti čp. 182. Tuto úvahu správní orgán opírá o skutečnost, že k vodnímu toku je přímý vstup přes branku v opěrné zdi ke korytu, a tento vstup byl plný odloženého odpadu. Při zvýšených průtocích dochází k samovolnému odplavování odpadu do řeky. Proti proudu je koryto zcela čisté bez odpadů a z toho lze vyvodit, že ke znečišťování vody dochází až v popisovaném místě."

 Tyto „poklady" se již déle než rok nacházejí v řece Orlici, konkrétně pod místním mostem oddělujícím část Skála. Lehčí odpadky pak plavou také po proudu. Několik obyvatel Kostelce již nevydrželo situaci sledovat, a tak se dali do úklidu. Místo zhruba před měsícem vyčistili, vyhradili si na to nedělní dopoledne. Dnes jsou odpadky zpátky.

Odkud se však berou? To je otázka, na kterou mají místní jasnou odpověď. Z domu, který se nachází na břehu. Jedná se o nemovitost, jejíž vlastník není obyvatelem Kostelce a ani její nájemci zde nemají trvalý pobyt. Neplatí poplatek za odpady, nemají tedy popelnici a veškeré odpadky, které vyprodukují, ale také ty, které posbírají po okolí, hází přímo do vody.

Deník byl při úklidu na místě a hovořil s jednou obyvatelkou domu. Tvrdila, že je v těžké životní situaci a nemá peníze na to, aby zaplatila popelnici. Kdyby ji prý nájemníci měli k dispozici, házeli by odpad do ní. „Ten odpad jsme do vody navíc většinou neházeli my, ale postižený kluk, který tu bydlel," tvrdila žena. Dušovala se, že se hned v pondělí vypraví na úřad a bude situaci řešit. Na otázku, zda by se byla schopná alespoň podílet na platbě za odpady, když už nemá celou částku k dispozici, rozhodně přikyvovala.

Po více než měsíci je však situace stejná jako před úklidem. Ten, který provedli rozčílení obyvatelé Kostelce, však podle městského úřadu nebyl jedinou snahou zbavit řeku odpadu. Úklid zde několikrát provedlo samo město.
Na úřad se obrátili také nespokojení obyvatelé včetně místních rybářů, odbor životního prostředí situaci řešil. Marně. „Dvakrát měla celou věc na stole přestupková komise. Problém je v tom, že není jisté, že odpadky pochází z této nemovitosti," prozradila Marcela Píčová z odboru životního prostředí.

Její slova potvrzuje i velitel městských strážníků Petr Černohorský. „O problému pochopitelně víme a snažíme se ho řešit. Strážníci na místo pravidelně zajíždí, sám jsem několikrát mluvil s obyvateli zmiňovaného domu. Řešením by bylo umístění kamery, jenže to je problém. Zaprvé by kamera monitorovala jen přední stranu domu, zadruhé vznikly komplikace s jejím umístěním kvůli nedávné rekonstrukci komunikace vedoucí na Skálu," vysvětlil velitel. Podle jeho slov se jedná o běh na dlouhou trať.

Jak se zdá, úřady i policie jsou bez přímého důkazu bezzubé a je otázkou, zda by se situace změnila, kdyby byli obyvatelé domu chyceni při odhazování odpadků takzvaně „za ruku".

Podle velitele Petra Černohorského by sankce mohly mít jen minimální účinnost a jejich vymahatelnost by rozhodně nebyla lehká. Nedá se však předvídat.

Ruce od celé věci dává pryč Povodí Labe. „V první řadě je nutné upřesnit, že se nejedná o házení odpadků přímo do řeky. Lokalita skládky je nad mostem na pravém břehu odpadu od malé vodní elektrárny (MVE). Samotný odpad od MVE ústí do řeky pod mostním pilířem, který je také dělítkem obou toků. Vzhledem k výše uvedenému jde problematika skládky především za viníkem, dále za provozovatelem či správcem odpadu MVE a v neposlední řadě za vlastníkem pozemku, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Státní podnik Povodí Labe, jako správce sousedního toku, není proto kompetentní k řešení této situace," prozradila tisková mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Z pohledu protipovodňové prevence podle jejích slov nejde o zaznamenatelné zhoršení odtokových poměrů či jiné negativní ovlivnění. „Odpadky a ostatní komunální odpad jsou do toku Divoké Orlice splachovány vodou z odpadního kanálu elektrárny. Při vyšších a běžných průtocích není splavení jednotlivých kusů odpadků pod soutokem dobře postřehnutelné. V současné době, při poklesu průtoků, lze odpadky pozorovat zachycené za jednotlivými kameny," poznamenala.

Nejúčinnější postup a řešení má prý v rukou místní samospráva v Kostelci nad Orlicí. „Musí to řešit formou úředního dohledu a přijetí opatření," dodala mluvčí. Více fotografií z uklízení náhonu najdete zde.