Obě tyto památky má do budoucna propojit takzvaná Společná cesta. Vzniká zde nový projekt „Společně po nové cestě", díky kterému zde vyroste zajímavý okruh pro turisty propojující tamní kostely.

Trasa podél Divoké Orlice propojí svatostánek na Vrchní Orlici s bartošovickým kostelem. Turisté ale budou moci pokračovat dále až do Neratova.
„V rámci tohoto projektu chceme památky rekonstruovat. Na Vrchní Orlici zajišťujeme společně s farností opravy, které zamezí dalšímu chátrání. V kostele se pravidelně konají kulturní akce, proto se snažíme, aby byly prostory stále přístupné," vysvětlil již dříve Deníku Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které se společně s farností stará o obnovu duchovních památek v okolí.

A letos opravdu dojde na opravy. Již v tomto roce budou zahájeny práce na odstranění havarijního stavu barokního kostela sv. Máří Magdalény v Bartošovicích. „Chceme nejdříve opravit přístavky kostela, tj. zimní kapli, sakristii a márnici, které jsou ve velmi špatném stavu a zub času je nejvíce poznamenal. V rámci projektu Společně po nové cestě chceme už v letošním roce zahájit také práce na vybudování dětského hřiště v Bartošovicích," vysvětluje plány, které mají zachránit památky, Ludvík Klimeš.

Ten také dodává, že zdálky sice bartošovický kostel vypadá zdánlivě v pořádku, ale je prý velmi potřeba rekonstruovat interiér kostela. Již v příštím roce by mohlo dojít také na opravu kostela na Vrchní Orlici. Vše ale záleží na dostupných financích.
Pomoci obnovit tyto památky může každý, ať už dobrovolnickou prací nebo finančním příspěvkem.