Koho máme na radniciStarosta Jiří Bartoš
SNK Evropští demokraté
48 let, 948 hlasů
Místostarosta Luboš Lerch
SNK Evropští demokraté
55 let, 693 hlasů
Volby 2010
SNK Evropští demokraté
získali šest zastupitelů – 28.57%

Občanská demokratická strana
získala čtyři zastupitele – 19.05%

Česká strana sociálně demokrat. získala tři zastupitele – 14.29%

Komunistická strana Čech a Mor. získala dva zastupitele – 9.52%
Iniciativa občanů
získala dva zastupitele – 9.52%

TOP 09 získala jednoho zastupitele – 4.76%

Strana Práv Občanů Zemanovci získala jednoho zastupitele – 4.76%

Věci veřejné 
získaly jednoho zastupitele – 4.76%

Volba pro město 
získala jednoho zastupitele – 4.76%
Volební účast:
50.90 % (2556 z 5022)

Komunální volby se letos uskuteční 10. a 11. října.

Atmosféra ve městě je vcelku dobrá, někteří z místních však radnici vyčítají mírnou povýšenost a aroganci určitých lidí z vedení – ta se měla projevit například v jednání s podnikateli a obyvateli Nerudovy ulice. Ti dokonce sbírali podpisy pod petici, která měla zvrátit rozhodnutí rady města o zobousměrnění této ulice.

Tím místní přišli o řadu parkovacích míst. Vedení města s nespokojenými podnikateli prý nekomunikovalo dostatečně. Někteří z nich dokonce za rozhodnutím viděli jasný úmysl poškodit je.

„Nevíme, proč rada města rozhodla tímto způsobem. V lepším případě chtěla vyhovět obyvatelům Seifertovy ulice a následky nedomyslela, v horším případě ji ani nezajímaly. Je chvályhodné, že město vyhoví přáním občanů, ale nesmí tím poškodit zájmy jiných lidí," prozradil v květnu letošního roku kostelecký lékař Tomáš Klejma s tím, že město škodí podnikatelům.
Jsou prý všem 
stále k dispozici

Jiní však radnici chválí – například za to, jak se zachovala při řešení rekonstrukce komunikace vedoucí směrem na Choceň – lidem se prý snažila poskytnout veškeré informace a starosta Jiří Bartoš i místostarosta Luboš Lerch všem nabídli, že se na ně mohou kdykoli obrátit.
Podobnou strategii volí i tajemník města Jaroslav Brandejs, který na svých internetových stránkách kosteleckým občanům vzkazuje, že je pro ně vždycky k dispozici.

Zavedli novou službu, dostali velkou pokutu

Kostelec jako jediné město v okrese nabízí velmi netradiční službu – hlídání dětí. To řada místních hodnotí velmi kladně. „Je to skvělá věc, vím, že to moje známá často využívá," chválí nápad jedna z obyvatelek Kostelce.

Městu se poměrně dobře také daří hospodařit a vyrovnalo se také s přítomností pobytového střediska. To je některým místním trnem v oku, ale dá se konstatovat, že většina si na něj již zvykla.

Za posledních několik měsíců rozpoutalo „vlny" v Kostelci hned několik situací. Loni v srpnu město dostalo pokutu 200 tisíc korun od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za správní delikt, který spočívá v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce při stavbě víceúčelové herny. Ta se nachází na místním stadionu.

Město se odvolalo a vedení nechce případ komentovat. Rychnovský deník se informoval na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak se případ vyvíjí. Bylo nám sděleno, že na konečné rozhodnutí se stále čeká. Nicméně oficiální stanovisko by mělo být vydáno již v příštích týdnech.
Silně byla v Kostelci také slyšet opozice. Ta bedlivě sledovala počínání vedení města a nejednou byla zasedání zastupitelstva vyostřená.

Investovalo se 
do ulic i škol

Město během čtyř let opravilo řadu místních komunikací a také chodníků. Podařilo se zrekonstruovat některá školní zařízení – jako například družinu – v současnosti se zatepluje budova školy Na Skále a budují se nové šatny v budově na náměstí.

Za několik milionů byly opraveny také schody u kostela, které byly ve velmi špatném stavu. Jejich rekonstrukce byla po stavební stránce náročná. Co se však nepodařilo, bylo vystavění nové úpravny vody, nepodařilo se získat dotaci. Kostelec investoval i do rozhlasu a také do tváře města. Brzy by měla začít dlouho odkládaná rekonstrukce kulturního domu Rabštejn. Město pořádalo také řadu kulturních akcí.

Cyklostezka drásá nervy i po letech, škola bude mít konečně šatny

Cyklostezka:

Stavba je společným dílem města Kostelec nad Orlicí, městyse Častolovice a obcí Čestice a Lípy nad Orlicí a od začátku ji provázely problémy. Začínala se zpožděním, důvodem byla kontrola smlouvy o dotaci. Jako problém se ukázalo i jednání s některými vlastníky pozemků. Za zdržením výstavby stály také požadavky na bezpečnost.

Co však místní zajímá nejvíce je, zda po ní mohou chodit pěší a jezdit bruslaři, či zda je na cyklostezce čeká pokuta. Odpovědí je, že nemohou, a tak tomu ještě určitou dobu bude. Důvod je jednoduchý.

Cyklostezka byla postavena jako komunikace sloužící pouze cyklistům, a tak to bylo formulováno v dotaci, kterou město na její stavbu obdrželo. Místním tato situace velmi vadí, jedná se však o dlouhodobý problém, který začal ještě před volbami v roce 2010.

Opravovalo se a rekonstruovalo:

Kostelec investoval finance do oprav několika místních komunikací, které byly ve velmi špatném stavu.

Opravovala se také školní zařízení – družina i budovy. Nyní se budují šatny ve škole na náměstí, zatepluje se objekt školy Na Skále.
Velkou akcí je rekonstrukce silnice, která městem prochází směrem na Choceň. Jedná se o společnou akci kraje a města. Kostelec provede opravu místního vodovodu, kanalizace a chodníků

Ta dělala místním i radnici vrásky na čele. Městem hýbe také dlouho odkládaná rekonstrukce kulturního domu Rabštejn.

Ten by se měl začít opravovat během několika měsíců. Podle řady místních – konečně. Financovat ji bude město. Rekonstrukce se bude provádět na několik etap.

Největší průšvih

ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže (ÚOHS) Kostelci loni v srpnu uložil pokutu 200 tisíc za správní delikt, který spočívá v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce na víceúčelové herně.

„Podali jsme rozklad a do doby, než se situace zcela vyřeší, nebudu nic komentovat," prohlásil již dříve starosta Jiří Bartoš. Podle ÚOHS město tímto postupem rozdělilo předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity. Porušilo také postup stanovený zákonem, neboť veřejná zakázka nebyla zadána v zadávacím řízení.

„Zadavatel zahájil s tříměsíčním odstupem dvě výběrová řízení, s výzvou k podání nabídek oslovil téměř shodný okruh dodavatelů a následně podepsal se stejným uchazečem vybraným v obou výběrových řízeních dvě smlouvy o dílo," vysvětelil předseda ÚOHS Petr Rafaj. ÚOHS konstatoval, že veřejná zakázka tvořila jeden celek s předpokládanou hodnotou přesahující 6,6 milionu korun. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku, kterou mělo město zadat v některém z řízení v souladu se zákonem. „Nelze vyloučit, že v rámci transparentně uskutečněného řízení by zadavatel obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky," dodal Petr Rafaj.