„V rámci služby obdrží student servis v podobě školení 
v obsluze informačního systému univerzity, ve studijních předpisech, ke kreditovému systému a balíček doprovodných tiskovin," vysvětluje UHK. Kdo poplatek nezaplatí, seznámí se se systémem sám. Ušetří tak pětistovku. Ne všichni však o této možnosti vědí – a platí.

Na veřejných vysokých školách není školné. Existují jen některé povinné poplatky. Třeba za přihlášku (kolem 500 Kč) nebo za překročení běžné doby studia (v řádu tisíců).

UHK je v tomto ohledu raritou. Kromě povinných poplatků si účtuje i „poplatky za administrativní a nadstandardní úkony". Jenže to se studentům nelíbí. Na žádné jiné vysoké by je totiž takové výdaje nečekaly.

„Na pozvánce k promoci  jsem měl i pobídku od děkana, abych předložil ústřižek z přiložené složenky 500 Kč, kterou musí každý student zaplatit. Šlo o částku určenou ke krytí nákladů spojených s ukončením studia," postěžoval si student pedagogické fakulty Jan Rotrekl, kterému poplatek přijde nepřiměřený. Vadí mu i to, že v rektorském výnosu o poplatku  není ani slovo.

Jan nakonec na promoci, která ho čeká 29. října, jde. Někteří však slavnostní akt bojkotují. „Pětistovka je moc. Pořád zvažuji, zda si nevyzvednu diplom na studijním – to bych měla zadarmo," rozhoduje se  studentka Jana.

„Hranice mezi tím, co nárokové je, a co není, je tenká. Student zaplatí pouze za službu navíc, nebo za to, co v důsledku jeho nedbalosti nebo třeba promeškání povede ke zvýšeným nákladům univerzity," hájí postup školy tiskový mluvčí Ondřej Tikovský.

Platí se i za uznání předmětu
• Poplatek za promoci: 200–500 Kč (Jde na pronájem sálu, zajištění hudby, atd. Pedagogická fakulta platí více než ostatní – promoce se koná v Kongresovém centru Aldis, kde je nájem dražší).
• Poplatek za služby spojené se zápisem do prvního ročníku: 500 Kč.
• Poplatek za uznání předmětů 
z předchozího studia: 500 Kč.
• Poplatek, pokud promeškáte řádný zápis: V různé výši dle fakulty.

Veronika Skřivanová