Kraj je garantem projektů za téměř tři miliardy korun. Investiční akce v našem regionu se týkají Rychnova nad Kněžnou, Solnice, Opočna, městyse Častolovice a obcí Kvasiny a Černíkovice.

S rozvojem zóny se plánuje velké množství projektů. Královéhradecký kraj bude administrovat vše potřebné kolem vzniku nové průmyslové zóny, organizovat investice dotčených měst a obcí a ponese odpovědnost koordinátora celé investice ve výši téměř tří miliard korun.

Začne se v Opočně

V rámci rozšíření strategické průmyslové zóny se do roku 2020 plánuje vybudovat silniční přeložka Opočna. Následovat by měly obchvaty Častolovic, Rychnova nad Kněžnou, Solnice a Domašína. V rámci rozšíření kvasinské průmyslové zóny se například chystá rekonstrukce vozovky na frekventované silnici III. třídy 30821 už za hranicemi rychnovského okresu z obce Spy do městské části Krčín v Novém Městě nad Metují.

Mezi akcemi dopravní infrastruktury rovněž figuruje výstavba pokračování stávající cyklostezky z Rychnova nad Kněžnou přes Solnici podél komunikace I/14. Cyklostezku by měla z Ještětic, kde momentálně končí, pokračovat směrem na Dobrušku až do Podbřezí.

Podpisy zárukou budoucího rozvoje

Mezi plánovanými akcemi s odhadovaným nákladem 340 milionů korun je začleněn obchvat Častolovic. „Podpis smlouvy je zárukou toho, že se náš městys bude rozvíjet. A netýká se to pouze plánovaného obchvatu. Budeme muset řešit také bytovou politiku a s tím spojenou například problematiku školství či nabídku služeb," říká častolovický starosta Zdeněk Praus. „Pokud by se našli investoři, připravujeme na našem území pět zón, kde by se mohlo v budoucnu stavět. Myslím si, že Častolovice jsou pěkné místo pro bydlení s ideální dostupností do kvasinského závodu. Na druhou stranu se ale nechceme stát pouhým satelitem."

Přímé dotace

V rámci vládního usnesení, které schválila letos v únoru vláda, se má realizovat velká řada projektů z oblasti samotné přípravy pro krajskou průmyslovou zónu, jako například dopravní infrastrukturu, technicko inženýrskou infrastrukturu, občanskou vybavenost, školství i zdravotnictví a další dílčí projekty v obcích zónou dotčených.

„Smlouva o spolupráci připravuje dotčené obce na potřebu jejich zodpovědnosti za řádné a rychlé administrování a realizování projektů, na které budou dostávat z různých zdrojů přímé dotace," popsal smysl smlouvy hejtman Lubomír Franc, který ji podepsal za Královéhradecký kraj.

Se zájmy občanů

Také Rychnov nad Kněžnou řeší stále komplikovanější dopravní situaci ve městě. V době, kdy se v nedaleké kvasinské automobilce střídají směny, se v Jiráskově ulici před nemocnicí tvoří dlouhé kolony aut. Až se roční produkce škodovky, která nyní činí 150 tisíc vozů, zvedne na plánovaný téměř dvojnásobný počet 280 tisíc a s tím spojený strmý nárůst zaměstnanců, bude v rychnovských ulicích ještě rušněji. „Podpisy smlouvy o spolupráci stvrdily, že dojde k naplnění předchozího memoranda. Na připravovaný obchvat Rychnova však nemají vliv. V tomto konkrétním případě se nejprve v souladu se zájmy občanů Rychnova bude muset vyřešit naplánování ideální trasy obchvatu. Pokud dojde k jejímu schválení, bude následovat výkup pozemků ředitelstvím dálnic a silnic, zpracování projektové dokumentace a další logické kroky," tvrdí Jan Skořepa, starosta Rychnova.

Z plánu investičních akcí v rámci rozšíření průmyslové zóny Solnice Kvasiny

Přeložka komunikace II/298 (Opočno) termín 2015 2020

Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy Nové Město nad MetujíKrčín) 2015 2020

Obchvat obce Častolovice 2020+

Dopravní řešení Rychnov nad Kněžnou obchvat 1. etapa 2020+

Obchvat obce Domašín 2020+

Obchvat města Solnice I/14 2020+

Chodník komunikace III/31817 Solnice Kvasiny (ulice Zámecká) 2020

Chodník komunikace III/31818 Kvasiny (č.p. 22) Kvasiny (ZŠ) Kvasiny křižovatka Lukavice 2017

Pokračování cyklostezky

podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí 2019

Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny 2020

Základní tech. vybavenost sídliště (Kvasiny) 2018 2020

Příprava území a zákl. tech. vybavenost (Solnice) 2018

Rozšíření kulturního domu (Kvasiny) 2015 2017

Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál (Kvasiny) 2015 2017

Rekonstrukce kulturního domu (Solnice) 2016 2018

Sportoviště, sokolovna (Solnice) 2016 2018

Rekonstrukce SPŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou 2016

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 2018