Pohledu na zbývající ruiny někdejšího cukrovaru a posléze koželužny v Kuklenách se měli místní zbavit už na podzim, poté město změnilo termín na konec roku. Zbytky stavby ale hyzdí městskou část i nyní.

„Počítáme s tím, že nejpozději v polovině ledna by mělo dojít s vítězným subjektem k podpisu smlouvy, která počítá se 120 dny na demoliční práce. Lhůta počíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli," dodává tisková mluvčí Magistrátu města Hradec Králové Magdaléna Vlčková. Městskou kasu přijde bourání na 1,5 milionu korun bez DPH.

V roce 2009 město získalo darem od armády Vrbenského kasárny. Nápadů měli úředníci za šest let mnoho. Od prodeje až po vybudování bytů pro seniory či přesídlení Technologického centra, technických služeb či strážníků.

Náročná rekonstrukce kasáren by totiž pro městskou kasu znamenala zhruba tolik peněz, kolik bude stát oprava celého Velkého náměstí a na to momentálně nemá.

„Rozhodně tu ale nemusí být obava z toho, že bychom kasárna nechali zbourat nebo nějak drasticky přestavět," ubezpečil primátor města Zdeněk Fink s tím, že chátrající objekt je součástí městské památkové zóny a velké zásahy do něj jsou tak nepřijatelné.

Samostatnou kapitolou je právě oprava Velkého náměstí, které nyní připomíná velké zubožené parkoviště. Radnice už má všechny souhlasné podpisy vlastníků nemovitostí, které potřebovala pro získání dalších povolení.

Jenže výstavbu blokuje peticemi a výtkami Spolek pro kvalitu života. Tomu se nelíbí redukce parkovacích míst zmenšení prostoru pro předzahrádky, zrušení obrubníků nebo vypuštění oprav schodišť a podloubí.

Naposledy nařkl primátora, hlavního architekta města a další lidi z podjatosti. Příběh musí rozuzlovat krajský úřad Královéhradeckého kraje, který ho má na stole.