Úkolem těchto tiskovin je propagace kulturní a turistické nabídky regionu na domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu, materiály jsou dostupné také v informačních centrech a v dalších místech regionu.

Katalog dovolených v Českém ráji.Vydáním Kalendáře TOP akcí již tradičně Sdružení Český ráj ve spolupráci s informačními centry pomyslně zahajuje nový turistický rok… Zájemci v něm najdou celoroční přehled nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, turistických pochodů a letních a prázdninových programů ve městech a turistických atraktivitách. Součástí kalendáře je také přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji.

Nabídka dovolených

Katalog turistické nabídky a služeb Dovolená v Českém ráji je společná aktivita Sdružení Český ráj a podnikatelů v cestovním ruchu, kteří mají zájem na rozvoji turistického regionu. Na 84 stranách najdou zájemci kompletní informace o turistické nabídce, přehledy turistických atraktivit a zajímavostí, tipy na trávení volného času, přehled regionálních výrobků a prodejen a především nabídku ubytování všech kategorií.

Katalog akcí v Českém ráji.Oba propagační materiály byly mj. k dispozici na stánku Českého ráje návštěvníkům veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha a jsou také v elektronické podobě na www.cesky-raj.info.

Materiály budou dále distribuovány na veletrhy, kterých se SČR účastní, a to jak domácí, tak zahraniční v Německu i Polsku a také na Krajských dnech Libereckého kraje. Distribuce bude dále probíhat v infocentrech v Českém ráji, v okolních regionech, Praze, dále to jsou zahraniční zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, krajské úřady, města, obce, turistické atraktivity, ubytovací zařízení v regionu a další místa.

(SČR)