Do první výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020, který bude vyhlášen v září, předloží dvě projektové žádosti. Projekty v celkové hodnotě téměř 400 milionů korun se zrealizují pouze v případě přidělení dotace.

„Pokud naše projekty uspějí, bude se kraj na jejich financování podílet deseti procenty. Zlepšení dopravní prostupnosti v příhraničních oblastech má vždy pozitivní dopad na zaměstnanost i lepší využití turistického potenciálu. Výrazně se totiž zkracují dojezdové časy ke kulturním a přírodním pamětihodnostem i k rekreačním střediskům. Nesrovnatelný je pak komfort cestování," řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml, odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

První z projektů má přinést větší využití potenciálu Orlických a Bystřických hor. K tomu má mimo jiné přispět modernizace polské silnice číslo 3236D v úseku Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Klodzka, která přímo navazuje na silnici 389 vedoucí k hraničnímu přechodu v Orlickém Záhoří. Na české straně by se mělo navázat rekonstrukcemi úseků Rokytnice – Orlické Záhoří, Rokytnice – Říčky a průtahem obcí Říčky.

Tím se zkrátí dojezd do druhého největšího zimního areálu Orlických hor. Předběžný rozpočet projektu počítá s 200 miliony korun. Druhý projekt podpoří dopravní prostupnost broumovského výběžku.