Architekti poukazují na jedinečnou možnost k razantnější změně, památkáři s novým vzhledem zohledňujícím současné potřeby i historickou podobu rádi souhlasí. A první projednání se zastupiteli města přineslo řadu otázek, ale žádný zamítavý postoj.

Místo opěrné zdi travnatý svah

Největší změnou je úplné odstranění opěrné zdi a nahrazení svahem. „Při prvním návrhu jsem myslel, že se úplně zbláznili. Ale brzy to začalo vypadat zajímavě a teď to považuji za dobrý nápad," ohlédl se za prvním dojmem starosta Miroslav Vlasák.

Rýchorské náměstí brzy čekají změny. Návrh už je na papířeOstatně, co bylo, může být znovu. Inspiraci navrhovatelé našli na dobových fotografiích. „Cílem je podpořit původní kompoziční principy. Významné prvky jako Mariánský sloup, kašnu a pomník Josefa II. stavíme na mírně skloněné dlážděné plató ve tvaru elipsy, které je zároveň chodníkem i pobytovou plochou. Hlavní silnice je vůči elipse v tečné poloze. V tečném bodě je autobusová zastávka. Odstranění nízké zeleně umožňuje přehlédnout celý prostor náměstí od domu k domu. Stávající stromy budou nahrazeny novými, jejichž habitus bude odpovídat měřítku budov a odstupových vzdáleností," upřesnil architekt Tomáš Hradečný.

Stav náměstí je konsolidovaný zhruba od 20. let minulého století. Představený návrh nelze z časových i finančních důvodů realizovat najednou, výraznější změna přesto nastane brzy. A to u zmíněné opěrné zdi. „Stářím i vlivem občasných poruch inženýrských sítí je narušená, v nahrazení svahem nevidí problém ani statik či dopravní inženýr. Podařilo se nalézt společnou řeč se všemi zúčastněnými stranami a bude na zastupitelích města, zda návrh přijmou," dodal Tomáš Hradečný.

Místo asfaltu kostky jako kdysi

Změny by měla doznat i zeleň. Zdravotní stav lip v horní části je neuspokojivý a je třeba je nahradit. „Na jednání s památkáři v Josefově všichni kvitovali zejména předpokládanou redukci živých plotů. Ty sice mohou představovat určitou akustickou bariéru, na druhou stranu posilují vědomí projíždějících řidičů, že se pohybují na segregované komunikaci a nemá jim co kdo vstupovat do cesty. My bychom ale chtěli, aby funkci náměstí plnil celý prostor. Proto v horním úseku komunikace předpokládáme nahrazení asfaltu vějířovou dlažbou, která tu kdysi byla. Ta bude mít nejen funkci historicko–estetickou, ale u řidičů i psychologickou. Ti zaznamenají změnu a jejich jízda v prostoru bude opatrnější," připomněl architekt Hradečný, který upozorňuje, že cílem není radikální změna, ale především posílení identity celého prostoru.

Rýchorské náměstí brzy čekají změny. Návrh už je na papíře