V letošním roce se bude opravovat úsek silnice od křižovatky na Jetřichov po benzínovou pumpu v Broumově.

„Rekonstrukce dalšího úse-ku silnice navazuje na projekt budování stoupacích pruhů na Pasa. Stromořadí podél cesty zůstane zachováno. Budou se sanovat poškozená místa, krajnice a lokální úseky. Povrch se ofrézuje a budou opravena poškozená místa. Následně bude položena finální vrstva," vysvětlil Pavel Hečko, předseda představenstva SÚS Hradec Králové.

Termín zahájení prací se nezadržitelně blíží. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Práce na rekonstrukci vozovky mají být zahájeny 20. května a silnice bude opět uvedena do provozu v říjnu. Řidiči se tak budou muset na pět měsíců obrnit trpělivostí, ale odměnou jim za to bude komfortnější cestování.
Objízdná trasa bude vedena přes Jetřichov a Hejtmánkovice.

„Je to největší dopravní akce na Broumovsku v letošním roce. Pokračovat se bude ale i v dalších letech. Na příští rok se plánuje kompletní rekonstrukce silnice přes obec Pěkov. Na to už je vyhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Nyní se hledá vhodný dotační program," informoval Pavel Hečko.

Po dokončení těchto úseků tak bude od Police nad Metují až do Broumova k dispozici kvalitní silnice, která bude vyhovovat současnému provozu. Kvalitní silnice se už také dočkali turisté a řidiči jedoucí do Teplic nad Metují.

„V současné době se už také projektuje oprava silnice na průtahu Jetřichovem. Tady se bude rekonstrukce realizovat po dokončení silnice do Broumova. Zřejmě v příštím roce," doplnil Pavel Hečko.

Správa a údržba silnic (SÚS) má v plánu také další opravy komunikací na Broumovsku, které jsou ve vlastnictví kraje.

Opraví i turisticky významné cesty
Jedná se o úseky Broumov – Božanov, kde bude opět obnoven hraniční přechod a Starostín – Broumov, přes Hejtmánkovice. Ten je součástí úseku Starostín – Otovice. Otovice se prý ale prozatím dělat nebudou, jelikož na tento úsek není vyhotovena projektová dokumentace.

„V Otovicích se ale bude v letošním roce rekonstruovat most. Ten je v havarijním stavu a hrozí zřícením. Na něj je v současné době vypsáno výběrové řízení a soutěž je prozatím otevřená. Dokumentace na rekonstrukci silnice není v Otovicích prozatím zhotovena, jelikož zde nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy u pozemků, kde je komunikace vedena. Jak bude vyhotovena dokumentace, tak se bude i tato silnice řešit v rámci Česko – polské spolupráce. Všechny komunikace budou mít návaznost na komunikace na polské straně," doplnil Pavel Hečko.