Téměř měsíc chybí hradecké fakultní nemocnici šéf. Poslední červnový den totiž ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček odvolal  z postu ředitele romana Prymulu kvůli údajnému střetu zájmů.

Do výběrového řízení na neobsazený post se přihlásili tři zájemci a komise jednomyslně v úterý ministru zdravotnictví doporučila jmenovat do funkce dosavadního náměstka Vladimíra Paličku.

„Výběrová komise pana profesora Paličku doporučila na funkci nového ředitele, je na zvážení pana ministra, zda se jejím doporučením bude řídit," uvedl ředitel odboru komunikace ministerstva Jan Štoll.

Hlavním důvodem odvolání Prymuly podle ministerstva byla skutečnost, že „v pozici ředitele veřejné fakultní nemocnice inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed s. r. o., kterou vlastnila a zřejmě doposud vlastní jeho dcera". Prymula tvrzení ministerstva odmítl s tím, že se bude bránit právní cestou.

Vladimír Palička je lékařským náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové. V letech 2003 až 2010 byl děkanem královéhradecké Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nyní je proděkanem pro zahraniční styky a vnější vztahy. Působil také jako přednosta Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové, v současnosti vede místní Osteocentrum.

Palička se narodil v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval Lékařskou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Pracoval v nemocnici v Bruntále s praxí na interním, chirurgickém oddělení a následně na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Je profesorem vnitřního lékařství a místopředsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, čestným předsedou České společnosti klinické biochemie a předsedou Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu Purkyňovy lékařské společnosti a je také členem mnoha dalších českých i mezinárodních odborných společností.