Název ocenění je odvozen od slova „Děkuji". Je spjato s organizací Rotary International. Jičínské udílení se uskutečnilo poprvé díky snaze jičínské pobočky Rotariánů a městského úřadu. Nominováno bylo osm jičínských osobností, které různými způsoby dlouhodobě pomáhají všem kolem sebe, a přestože organizátoři opakují, že všichni tito adepti jsou v podstatě již oceněni, skleněnou bublinu Ď mohl získat pouze jeden.

Jméno Václav Rybařík zvolila pětičlenná speciální komise. Zasedli v ní šéfka odboru kultury Marie Faruzelová, bývalý starosta a senátor Jiří Liška, ředitel gymnázia Miloš Chlumský, pedagog a politik Josef Novotný a podnikatel Vladimír Šulc.

Donátor Václav Rybařík byl loni ochoten za sochy Albrechta z Valdštejna nezištně utratit více než milion korun. Ačkoliv nežije v Jičíně, v Praze je představitelem spolku, který jeho staré domovské město připomíná a propaguje.

Cena Ď se letos pořádá již popatnácté. První ročníky se uskutečnily pouze v Praze na prknech Národního divadla. V roce 2009 přibyla krajská kola, později se přidalo ještě několik kol městských. V letošním roce jich bylo devět a to jičínské je mezi nimi nové.

„Chci jenom vyslovit přání, že předávání Ceny Ď se pro Jičín stane tradicí. Všech letošních nominovaných si velice vážím, ale věřím, že lidí, kteří si zaslouží slyšet poděkování, je v Jičíně mnohem více," vyjádřil se šéf Rotary Clubu Jičín Zdeněk Harapes.

Nominovaní
Na první jičínskou Cenu Ď bylo navrženo osm osobností z různých oblastí. Aby výběr byl pestrý, pořadatelé oslovili deset různých organizací, které mohly doporučit aspiranty. Všichni nominovaní postupují do krajského i celostátního kola.
Nominováni byli:
Martin Zajíček – dlouholetý ředitel K-klubu
Mgr. Zdeněk Procházka – dlouholetý ředitel IV. ZŠ Železnická
Mgr. Jaromír Gottlieb – dlouholetý ředitel Regionálního muzea a galerie Jičín
Ing. Václav Rybařík – donátor bronzové sochy Albrechta z Valdštejna městu Jičín
MUDr. Miroslav Hanuš – primář interního oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Michal Kříž – dlouholetý dobrovolník, vedoucí divadelního spolku Teenager v Nízkoprahovém klubu Exit
PhDr. Eva Bílková – kronikářka města Jičína, organizátorka kulturních akcí, předsedkyně mnohých spolků, redaktorka
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. – historik, pedagog a držitel Ceny města Jičína