Za tu dobu prošlo studiem veřejné správy a regionální politiky, veřejné správy a sociální politiky a sociální patologie a prevence na 150 studentů. U tohoto druhu studia jsou první dva ročníky v rámci celoživotního vzdělávání placeny (19 900 Kč ročně), studenti obdrží i studijní pomůcky. Třetí se překlápí do řádného neplaceného bakalářského studia, výstupem je titul Bc. Toto takzvané kombinované studium se realizuje přibližně jedenkrát za dva týdny v pátek odpoledne a v sobotu v prostorách Základní školy V Domcích, kde má konzultační středisko k dispozici knihovnu a posluchárny. Výuku zajišťují především učitelé Slezské univerzity.

Pět let působení v Trutnově je sice malé, ale významné jubileum. Slezská univerzita považuje zdejší středisko za dobrou a důležitou součást českého vysokého školství. Několik otázek jsme proto položili vedoucímu konzultačního střediska prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi.

Odkud jsou vaši studenti?
Mnozí už jsou dnes pracovníky v oblasti veřejné správy, sociálních podpůrných organizací, policie, kultury a školství, ale v poslední době máme i studenty, kteří k nám přicházejí hned po maturitě. Ti využívají možnosti pokračovat ve studiu s tím, že mají ještě jiné zaměstnání. Pocházejí většinou z Královéhradeckého kraje, ale máme i studenty z krajů vzdálenějších.

Jak jejich úroveň hodnotíte?
To víte, někteří jsou výborní, většinou solidní, najdou se ale i studenti slabší. Na všechny musíme být nároční a měříme stejným metrem. Mne opravdu velmi těší, že o studium mají ve velké většině zájem, protože to potřebují k výkonu své funkce. Ostatně o tom svědčí i úroveň diplomových bakalářských prací, která je většinou opravdu dobrá.

A jejich umístění?
Jak jsem již uvedl, většina z nich už nějaké pracovní zařazení má ve veřejné správě, policii městské i státní, v sociálních a charitativních organizacích apod. Nový zákon o státní službě byl určitě podnětem ke zvýšení kvalifikace těchto lidí a i zájmu o naši formu vysokoškolského studia. V praxi samozřejmě uspějí ti nejlepší, ostatně je to už mnohaletý trend.

Další perspektivy?
Myslím, že jsou velmi dobré a věřím, že tu budeme i za dalších pět let. Napomáhá tomu nejen velký zájem vedení Slezské univerzity, ale i její Fakulty veřejných politik a jejích ústavů. Velmi pozitivně hodnotíme i zájem a podporu vedení města Trutnova i ZŠ V Domcích. Spolupráce s městem je příkladná a ostatně i jemu samému prospěšná. Chceme udržet náročnost a solidnost studia, což je zdrojem dalších zájemců o studium. Podrobnější údaje naleznete na webových stránkách Slezské univerzity v Opavě. Na nové studenty se těšíme, hlásit se mohou do prázdnin.