V každém okamžiku se projevovala snaha organizátorů, tedy měst Opočna a Dobrušky, spojit své síly a výsledek si zasloužil uznání. Jedním z hmatatelných důkazů jsou už nyní „turistické noviny", v nichž se návštěvníkům představuje tento region pro rok 2016.

V Opočně se stala hostitelkou starostka Šárka Škrabalová, v Dobrušce převzal žezlo starosta Petr Lžíčař, v obou městech proběhl křest nové publikace za přítomnosti členů autorského týmu, vydavatele, tiskárny Uniprint a kmotrů – historiků Josefa Ptáčka a Zdeňka Zahradníka.

Průvodci starostů měst a obcí z regionu, pracovníků kultury i cestovního ruchu byly symbolicky dva historické objekty, které provázejí čtenáře na stránkách knihy. Baštecká brána z Opočna a dobrušská radniční věž. Pozvaní se netajili nadšením nad neobvyklou dramaturgií, na níž se podíleli Jiří Králíček ze spolku Abakus a principál Divadélka Na štaflích Zdeněk Zahradník (první z Opočna, druhý z Dobrušky), a velice dobře se bavili při putování historickou částí Opočna se zastávkami u rodného domu stavitele varhan Emanuela Štěpána Petra, hudební vzpomínce na Maxmiliána Otta, rytíře z Ottenfeldu, zdejšího rodáka, který stál v čele nevyšší c. k. dvorské poštovní správy, a pak u ruiny Baštecké brány. Ta před očima účastníků nejenže povstala, ale dokonce se u ní objevil malý Frantík Kupků, bosý a ještě vůbec netušící, jak obrovskou cenu budou mít v 21. století jeho obrazy.

Opočenská část zahájení turistické sezóny se uzavřela na Kupkově náměstí. Nejprve vzpomínkou u záhonu, nově osázeném starodávnými růžemi a pojmenovaném po Bohumilu Vallovi, posledním knížecím zahradníkovi, jenž dlouhá léta pečoval o zámecký park. Přítomna byla i Ivana Šafářová, dcera zahradníka: „Knížepán měl mého tatínka velmi rád, stejně jako hrabě Josef, tatínek Kristiny, který panství převzal," řekla s pohledem na růže. A právě hraběnka Kristina Colloredo Mansfeldová při srdečném setkání ocenila snahu obou měst, když podotkla: „Je dobře, že na sebe přestávají žárlit a chtějí spolupracovat." Prohlídkou galerie na chodníku věnované parku, výročí dvě stě let od založení Rudolfova údolí a zahradníkům se hosté s Opočnem rozloučili a přesunuli se za druhým průvodcem – radniční věží do Dobrušky.

Za nimi po zatím nedokončené cyklostezce, která by ale už v závěru letošního roku měla také obě města spojit, dorazily na kole i pilíře Baštecké brány. Vzápětí poté se na radnici otevřela dvě okna a začalo „apoštolské" představování osobností, spojených buď s Opočnem, nebo Dobruškou. Nebylo jich však dvanáct, ale o jednu míň. Defilé totiž zakončil František Kupka. Zatímco v Opočně se narodil, v Dobrušce strávil své dětství a mládí. Komu tedy patří víc? I takové otázky donedávna padaly…Od pátku 24. června je konečně jasné, že patří oběma městům stejně.

A proto v roce 2017, kdy od smrti světoznámého malíře uplyne šedesát let, bude Dobruška a Opočno v rámci mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky vzpomínat společně. To deklarovali oba starostové v reprezentačních prostorách radnice, kde jsou umístěny malířovy prvotiny a kde zápisem do pamětních knih akce vyvrcholila.

Dana Ehlová