Krajský soud již dříve rozhodl, že majitelem kapucínského kláštera je Česká republika a ne Královéhradecký kraj. Tento verdikt ale na základě dovolání kraje zrušil Nejvyšší soud s tím, že církevní restituce na majetek krajů nedopadají a jejích vlastnictví v rámci církevních restitucí nelze zpochybňovat.
Případ restituce opočenského kláštera byl vrácen k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Město Opočno už dříve přemýšlelo o využití budovy bývalého kláštera. Kapucíni totiž městu přislíbili, že pokud se jim podaří v rámci církevních restitucí získat klášter od státu zpět, převedou ho bezplatně na město. Pokud však areál bývalého kapucínského kláštera připadne kraji, situace se změní, město se ale bude snažit věc dále projednávat. „Pokud bude i nadále trvat vůle zastupitelů, vstoupíme v takovém případě v jednání s krajem," vyjádřila se k nastalému obratu starostka Opočna Šárka Škrabalová. Dle jejích slov je v zájmu města vědět, co s areálem bude.

Komu připadne klášter?

Opočno – Nejvyšší soud zrušil verdikt v případě vlastnictví bývalého kláštera v Opočně. Spor se projedná znovu.

Rozhodnutí krajského soudu ve věci určení vlastnictví bývalého kapucínského kláštera v Opočně, podle kterého je majitelem Česká republika, nikoliv Královéhradecký kraj, zrušil Nejvyšší soud na základě dovolání kraje. Rozhodnutí je pravomocné, celý spor o vlastnictví znovu projedná soud prvního stupně.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za přelomové, vítáme ho a dává nám jistou naději, že klášter zůstane v majetku kraje. Podle poslední argumentace odvolacího soudu jsme se měli celých deset let chovat jen jako provizorní správce a čekat, dokud se o klášter někdo nepřihlásí, což nepovažujeme za dostatečné odůvodnění," řekl krajský radní pro oblast investic a majetku Josef Dvořák.

Královéhradeckému kraji a České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo účinně zpochybnit závěr soudů nižších stupňů, podle kterého areál bývalého kapucínského kláštera v Opočně přešel ze státu na kraj v rozporu s tzv. blokačním paragrafem zákona o půdě. „Nejvyšší soud má ale za to, že převod majetku ze státu na kraj byl v pořádku a vlastníkem areálu je skutečně Královéhradecký kraj. Soudy nižších stupňů jsou vázány právními názory dovolacího soudu. Celá věc se vrací k soudu prvního stupně, tedy Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou," doplnil radní Dvořák.

Královéhradecký kraj podal na podzim loňského roku dovolání k Nejvyššímu soudu poté, co zazněl verdikt, že vlastníkem areálu bývalého kláštera v Opočně je Česká republika, ne Královéhradecký kraj. Provincie kapucínů tak mohla na základě tohoto rozhodnutí zažádat o jeho návrat v rámci restituce, což kraj odmítal. Tento rozsudek vydal nejdříve Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, a to v říjnu 2014, a potvrdil ho i Krajský soud v Hradci Králové v červenci 2015.

Ve svém dovolání se Královéhradecký opíral například o záměnu právních institutů „převod" a „přechod". Dále kraj upozornil na mylný závěr soudu, že objekt sloužil k zemědělským účelům, ačkoliv ho v roce 2003 od státu přebíral jako Ústav sociální péče, a dále na fakt, že soud smetl námitku vydržení.
Královéhradecký kraj se o sporný objekt na opočenském náměstí deset let řádně staral a investoval zde nemalé prostředky. Naopak kapucíni, kteří podali žalobu o určení vlastnictví, své nároky na klášter po celou dobu neuplatňovali. O areál projevila provincie zájem až v roce 2013, kdy Královéhradecký kraj zveřejnil záměr soubor nemovitostí prodat jakožto nepotřebný majetek. Znalec tehdy vyčíslil odhadní cenu na 8,5 milionu korun.