Nutná je i příprava pozemků a komunikací. Tu měl na starosti v oblasti Solnice – Kvasiny Královéhradecký kraj a město Solnice. První etapa včetně závěrečné zprávy o financování byla ukončena v nedávných dnech. Na první pohled by se mohlo zdát, že pro krajský a městský rozpočet je toto zbytečně velká zátěž, která sama o sobě do budoucna nebude přinášet žádné zisky.

Celých 75 procent nákladů z celkové částky téměř jeden a půl miliardy korun však pokryly státní peníze formou dotací z ministerských fondů. A profitovat zdaleka nebudou jen majitelé továren a jejich zaměstnanci. Největší část financí totiž byla použita 
na podporu regionální infrastruktury. Státní dotace tak ve výsledku putovaly i do školství, zdravotnictví a podpory bydlení v obcích v okolí výrobních komplexů.

Projekt první etapy budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny byl úspěšně ukončen, rozpočet se podařilo dodržet. Tak zní výsledek závěrečné zprávy. Zóna se začala budovat na základě vládního usnesení z roku 2005. Celkové náklady na vybudování první etapy průmyslové zóny činily 1,38 miliardy korun, z toho dotace ze státního rozpočtu činila 75 procent. Královéhradecký kraj se na financování podílel 346 miliony korun, město Solnice pak 
7 miliony korun.

„To, že první etapa budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny skončila po účetní stránce naprosto v pořádku, svědčí o profesionalitě našeho Centra průmyslových zón, a že průmyslovým zónám se u nás v regionu daří. Je to také dobrý odrazový můstek do další etapy rozšíření zóny na Rychnovsku, kam plánujeme v příštích letech přivést investice až ve výši tří miliard korun," řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny byla financována v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských zón. Realizace spadala pod Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí ČR a mimorozpočtových zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příjemcem dotace byl Královéhradecký kraj a město Solnice. Smluvně se podílel také Rychnov nad Kněžnou, Opočno, Častolovice, Kvasiny a Černíkovice a Ředitelství silnic a dálnic.

Podpora této průmyslové zóny byla rozdělena do čtyř jednotlivých podprojektů, které jsou již všechny ukončeny.

Poslední podprojekt – regionální infrastruktura – byl nejrozsáhlejší. V jeho rámci bylo realizováno jedenáct akcí v oblasti dopravy, dohromady za 400 milionů korun, z toho největší byla modernizace komunikace mezi Častolovicemi a Solnicí (150 milionů korun) nebo obchvat Solnice (70 milionů korun). Dále se realizovaly projekty na podporu bydlení asi za 51 milionů korun, projekty v oblasti školství za 212 milionů korun, projekty modernizace ve zdravotnictví za 45 milionů korun. Zároveň se peníze využily i na vybudování nové hasičské zbrojnice v Rychnově nad Kněžnou, kam šlo téměř 230 milionů korun.

Realizací všech akcí došlo k výraznému zlepšení dopravní a technickoinženýrské infrastruktury, občanské vybavenosti, školství i zdravotnictví v rychnovském regionu a tím i v celém kraji. Posílení bytové situace by mohlo vést i k podpoře další ekonomické aktivity v této oblasti. 

(zr, jan)