S možným řešením a současným stavem seznámila zastupitele vedoucí odboru majetek města Lenka Vítová.

„Odbor majetek města navrhuje zrušení nájemní smlouvy hotelové škole výpovědí. V tomto případě je výpovědní lhůta dva měsíce. Výpověď je navrhována z důvodů prodlení splácení nájemného a neplacení záloh za služby. Poslední platba nájemného byla provedena v dubnu letošního roku. K dnešnímu dni za vyúčtování služeb za rok 2013, dluh na nájemném a na zálohách za služby převyšuje částku 170 tisíc korun," konstatovala Vítová.

Dodala dále, že dle sdělení jednatele SČMSD Ludvíka Vomáčky bude k 18. červenci podán návrh na insolvenci hotelové školy. „Do 18. června měl ale pan Vomáčka poslat oficiální zápis, že se tak opravdu stane a mělo být uvedeno jakým způsobem a za jakých podmínek. Slíbil, že kuchyň a jídelnu předá městu k dispozici ještě před insolvencí, a to 30. června. Ani po mnoha urgencích do dnešního dne žádná zpráva nepřišla a komunikace s ním je špatná. A tak není jasné, co zamýšlí," uvedla Lenka Vítová.

To potvrdila také starostka města Hana Nedvědová: „Náš dohodnutý plán, že si 30. června převezmeme jídelnu, úplně padá. Nyní jsme v úplném vakuu. Začali jsme pracovat na variantě, že nebude možné využívat prostory jídelny a kuchyně hotelové školy a tím zajistit obědy pro základní školu."

O možných variantách provizorního stravování školáků hovořila Lenka Vítová.

„Pozvali jsme si hygienu a prošli s ní všechny prostory, které bychom eventuálně mohli využít na stravování dětí. Byli jsme v Čapkově sále, ve školní kuchyňce a vedlejších třídách a navštívili jsme i malou tělocvičnu školy. Podívali jsme se i do hotelové školy. Jedinou schůdnou provizorní variantou, kterou by hygiena schválila, byl Čapkův sál," uvedla Vítová.

Nové prostory jen jako výdejna

Dodala, že je ale problém v tom, že tam by se museli využívat i prostory, které jsou v pronájmu na provozování občerstvení. Tam by se muselo vydávat jídlo a mýt nádobí. Změnit by se muselo také uspořádání prostoru. „Vše by bylo na omezenou dobu a výdej dovezených hotových jídel. Ostatní prostory by vyžadovaly značnou investici, jinak jsou nevyhovující. Nejlepším řešením by ale byly prostory hotelové školy, i kdyby je předali bez jakéhokoliv vybavení. Zatím to je předjednané, a tak i při nejhorší variantě jsme schopni zajistit školákům stravování," řekla Vítová.

Kdo by zajišťoval dodávání hotových jídel, to není prozatím dojednáno.

Musel by se shánět rozvoz obědů

„Kde by se braly obědy se zatím konkrétně neřešilo. Jednala jsem ale s ředitelem Základní školy ve Velkém Poříčí, tam by nám byli schopni zajistit určitý počet jídel. Popřípadě by se ještě sehnala další firma, která rozváží obědy. A těch je nyní dost," uvedla ředitelka hronovské základní školy Věra Řehůřková.

Jak pokročilo a v jakém stavu je od minulého zasedání zastupitelstva jednání města s ředitelkou školy Štěpánkou Thérovou a s jednatelem zřizovatele Ludvíkem Vomáčkou, o tom informovala starostka Hana Nedvědová.

Podstatné věci prý vedení školy neřeší

„Snažili jsme se jednat s oběma, ale co na jednání řekli a slíbili, nic z toho nesplnili. Dodnes nemáme na papíře jedinou větu, jak se bude postupovat. V poslední době jednatel Vomáčka nereaguje na e-maily, nebere telefony a když mně ho náhodou vzal, tak se o podstatné věci nechtěl bavit, jen se odvolával, jak je ředitelka neschopná, co měla udělat a neudělala. Od minulého jednání zastupitelstva nebyl udělán jak ze strany jednatele, tak ani ředitelky jediný krok, vůbec nic," řekla starostka.

Na dotaz jednoho ze zastupitelů, co se stane, když dá město výpověď, k jakému datu a odkdy, bylo řečeno, že výpověď by běžela od prvního dne nového měsíce od jejího doručení. Proto bylo vysvětleno, že výpověď by bylo dobré podat co nejdříve, do konce měsíce. Dvouměsíční lhůta je tím pádem do konce srpna. Prodlužováním by docházelo nejen k navyšování pohledávky, ale i nemožností využívání pronajatých prostorů.

Výpověď škole byla všemi schválena

Na zastupitelstvu vystoupila také mistrová odborného výcviku na hotelové škole Edita Štirandová, která zároveň vaří pro základní školu. Ta zastupitele seznámila s tím, jaká je situace na škole z jejího pohledu.

„Jelikož ani my, jako zaměstnanci nemáme od jednatele ani ředitelky žádné konkrétní a jednoznačné vyjádření, tak jsme z toho rozhořčení, nervózní a nevíme, co máme dělat. Za ředitelkou jsme šli, aby nám řekla, jak to s námi myslí, a že chceme jasnou odpověď. Podala nám dva návrhy výpovědí, které se nám vůbec nelíbily, protože nám dala jasně najevo, že nedostaneme výplaty za červen a že se s námi nepočítá ani s odstupným. Na jedné straně pan Vomáčka odstupné slíbil a ředitelka Thérová řekla, že v žádném případě. Připadá nám to, jako kdyby si mysleli, že jsme stádo blbců," řekla rozhořčeně Štirandová.

Zastupitelé na základě informací a vývoje schválili, že město podá hotelové škole za neplnění nájemních podmínek výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zastupitelé usnesení bez váhání jednomyslně schválili.