Kvůli zdržení s akreditací na Ministerstvu školství a tělovýchovy ČR se nestihla škola zapojit do prvního kola přijímacích zkoušek. Nicméně druhé kolo škola naplánovala na 2. května.

„Nechali jsme se inspirovat americkými high school, pro které je typická široká škála předmětů a různých úrovní jejich náročnosti. Jedním z hlavních specifik by měla být možnost individuálního studijního plánu šitého na míru každému studentovi podle jeho zaměření a perspektiv,“ uvedla Kateřina Hegerová, mluvčí KC Sion.

Do života je velmi důležitá praxe

Sion High School nabízí pět denních studijních oborů a jeden dálkový. Kapacita školy je  dvě stě studentů.

Jedním z oborů je pedagogické lyceum. „Víme, že studentům do života přinese nejvíce užitku praxe, takže tímto směrem naši školu zaměřujeme. Máme mateřskou i základní školu a spoustu zájmových skupin. Chceme, aby  studenti například organizovali různé akce a zjistili, co je pro praktický život nutné,“ nastínil poslání střední školy její ředitel Michal Řada.

Školné se platí, ale  lze se domluvit

Protože Sion High School není státní školou, mohou se rodiče ptát na školné. „Ve všech našich školských zařízeních se školné platí, ale naší základní filozofií je, že se nikdy nesmí stát, aby komukoliv, kdo chce být žákem našich škol, v tom bránily finanční důvody. Proto je pro nás naprosto obvyklé, že pokud je pro někoho problém se na nákladech studia podílet, snažíme se tuto situaci řešit a podmínky pro něj upravit tak, aby byly přijatelné,“ vysvětlil školné Hradeckému deníku Denis Doksanský, ředitel Sion group.