Sklizeň ovoce? Tu v těchto dnech mají na programu nejen lidé na zahradách. Plné ruce prací mají také pěstitelé v ovocných sadech. Sklizeň je ve většině případů obdobná jako v loňském roce. Některé ovoce ale poničily kroupy. Zemědělce i ovocnáře také hodně trápí sucho, to se bohužel zřejmě podepíše na úrodě v příštím roce.

„Některé ovoce máme poničené od krup, pěstujeme jablka, hrušky i švestky. Švestek je letos poměrně hodně, ale kvůli suchu jdou špatně ze stromu. Úroda byla v letošním roce slušná," prozrazuje Jiří Hlaváček z ovocných sadů v Doudlebách nad Orlicí. Ten sám dodává, že má velkou obavu, jak se sucho podepíše na ovoci v příštím roce, hrozí, že bude malá úroda a malé plody.

Letošní úroda - kde nepřálo počasí?
Sklizeň jablek je v plném proudu.Na Rychnovsku je úroda obdobná s loňským rokem.Sucho naštěstí přišlo později, takže se na sklizni příliš nepodepsalo.Počasí s velmi malým množstvím srážek se může na stromech a plodinách podepsat v příštím roce.Stromy budou zesláblé a nebudou schopné vyživovat plody.Některé ovoce poničily kroupy, ztráty naštěstí nebyly výrazné.Velké škody kroupy napáchaly v zemědělství.

Sucho letos přišlo pozdě, takže se v letošní úrodě nestihlo promítnout, nedostatek vláhy se ale jen tak nedožene. Škody se pravděpodobně ukážou až v příštím roce.

„Letos je množství srážek opravdu podprůměrné, půda je suchá i v hlubších vrstvách. Takže se nedá počítat s tím, že by se to dalo dohnat například během zimy nebo ještě s příchodem srážek během roku, vláhy bude stále nedostatek. To znamená, že stromy budou oslabené a podepíše se to i na samotných plodech," vysvětluje ředitel Okresní agrární komory v Rychnově Jaroslav Grund.

Jablka pěstuje na Rychnovsku také Lubomír Novohradský, který má ovocné sady taktéž v Doudlebách nad Orlicí. „S úrodou jsem letos vcelku spokojen, je obdobná jako v loňském roce. Poškození od krup je naštěstí jen v menší míře," vysvětluje pěstitel.

Kroupami poničené plody musí ovocnáři vytřídit, nedají se totiž skladovat. „Z třiceti procent poničily jablka kroupy, znehodnocené plody použijeme k dalšímu průmyslovému zpracování," vysvětluje majitel ovocných sadů Rychnovská Lhotka Josef Čepela. Zde pěstují každoročně také maliny, ty byly prý hodně poničené, uschly ještě než stihly dozrát.

KROUPY ZAVAŘILY 
ZEMĚDĚLCŮM

Zemědělci na Rychnovsku ale pocítili příval krup značně, poškození bylo výrazné. Počasí a hlavně pak kroupy se nejvíc podepsaly na úrodě řepky a také obilovin. „Největší pokles byl letos ve výnosu řepky, ten byl 3,02 tuny z hektaru, což je o dost méně než v loňském roce, kdy se z hektaru sklidilo průměrně 3,8 tuny řepky. Určitý pokles ve sklizni byl také u obilovin," uvedl Jaroslav Grund.