Konference se v Hradci Králové koná už poosmnácté a organizátoři očekávají účast 2300 odborníků. Jednat a přednášet budou vrcholní politici, stovky zástupců státní správy i samospráv, odborníci i dodavatelé technologií a služeb.

„Během dvoudenního programu se objeví vše podstatné, co se v průběhu uplynulého roku událo, diskutovat se budou klíčové projekty a jejich další rozvoj a samozřejmě plány do budoucnosti," uvedli pořadatelé.

Účastníci budou hovořit také o mobilním řešení pro veřejnou správu, digitalizaci a archivaci dokumentů, e-identitě, veřejných zakázkách  či financování projektů z fondů EU.

Vedle maratonu přednášek a diskusí se uskuteční také významné doprovodné akce, například zasedání Rady vlády pro informační společnost, jednání komisí Rady Asociace krajů či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

Na konferenci budou také vyhlášeny výsledky několika soutěží. Oceněni budou vítězové klání Zlatý erb či Biblioweb.

O rostoucím významu konference ISSS svědčí i zvyšující se počet účastníků. Například prvního ročníku se účastnilo 450 odborníků, nyní jich do Hradce Králové přijíždějí více než dvě tisícovky.

Z programu
Pondělí:
- elektronizace zdravotnictví
- konference V4DIS,
- zasedání Rady vlády pro informační společnost
- uzavřené jednání zástupců státu, MŠMT a odborníků se zástupci akademické sféry
- uzavřené setkání tajemníků městských a obecních úřadů
- uzavřená setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR, setkání Komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví a Komise Rady Asociace krajů pro informatiku
- výsledky soutěží Zlatý erb, Biblioweb a Ceny ministra vnitra

Úterý:
- blok zástupců obcí s rozšířenou působností
- dopady zákona o kybernetické bezpečnosti
- systémy GIS, směrnice INSPIRE, problematika zeměměřictví

ANKETA: Jaký je význam konference ISSS a co očekáváte od letošního ročníku?

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj:  Konference ISSS je jedna z největších akcí v České republice, na které se může státní správa prezentovat v širokém spektru své působnosti odborné a široké veřejnosti. Při této příležitosti proběhne řada seminářů zaměřených na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a dalších oblastí veřejné sféry. Poskytuje komunikační platformu se zahraničními partnery od kterých je možné čerpat mezinárodní zkušenosti.
Očekáváme zvýšení informovanosti o některých agendách spadajících do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a do působnosti dalších úřadů centrální správy. Konkrétně pak Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá prezentovat aktuální systém a nastavení pravidel pro čerpání evropských dotací v programovém období 2014-2020, aplikaci MS2014+, která zjednoduší proces podávání žádosti o dotaci a usnadní tak žadatelům cestu k realizaci projektu.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina: Konference ISSS se za dobu své existence stala nejen zvučnou značkou informatizace společnosti a rozvoje e-governmentu, ale je i místem cenného sdílení zkušeností mezi subjekty veřejné správy, odborníky i dodavateli technologií a služeb. I přes vlažný přístup státu není vývoj informatizace veřejné správy lhostejný samosprávám, které stály u zrodu konference a na budování její prestiže tvrdě pracovaly.
Rád bych věřil tomu, že detailnější diskuse o novém programovém období na letošním ročníku ISSS přinesou posun a nové čerpání peněz z EU bude mít reálné obrysy. Vedle EU fondů chceme využít této konference k prezentaci aktivit krajů v elektronizaci zdravotnictví. Debat na toto téma bylo už mnoho, je nejvyšší čas realizace celorepublikového řešení.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje: Bez internetu a služeb, které nabízí, bychom se dnes už dnes neobešli. Konference ISSS tak nabízí aktuální trendy v oblasti e-governmentu a pro veřejnou správu je pokaždé inspirativní. Problematika nových systémů, digitalizace dat, využívání moderních technologií je na tolik složitá, že Konference ISSS je tím pravým místem, kde nabrat zkušenosti nejen vzájemně mezi úřady, ale především od odborníků.
Z letošního programu mě budou zajímat především dvě témata: Vzhledem k tomu, že pro naše krajské nemocnice připravujeme nový jednotný Nemocniční informační systém (NIS) a pro nové operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje budeme využívat nový komunikační systém eHealth, bude mě velice zajímat odborný blok zaměřený právě na elektronizaci a systémy pro zdravotnictví. Druhým tématem, které začíná být stále ožehavější, bude kybernetická bezpečnost. Budou mě zajímat novinky v oblasti zabezpečení dat, ale i prevence proti případným kybernetickým útokům.

Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové: Je to zcela zásadní konference která má vždy co sdělit všem účastníkům,  Letošní téma, kterým je  kontrola identit a bezpečnost provozu internetu je zcela zásadní a jeho význam stále stoupá.
Od letošního ročníku očekávám mimo jiné kvalitní účast, zvýšení prestiže našeho města a také příjemná a přínosná odborná i společenská setkání.

Předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka: Česká spořitelna svým generálním partnerstvím potvrzuje dlouholeté a pevné vztahy s klienty státní správy a samosprávy a prezentuje svůj přístup k trendům digitálního věku. Každoročně zde máme možnost prezentovat novinky  elektronizace bankovních služeb –  letošním tématem je „Digitální svět Erste Corporate Banking".
Význam konference vidíme ve třech rovinách: v setkání zástupců státu, místní samosprávy a dodavatelských firem v oblasti IT, v prezentaci trendů v oblasti e-governmentu a digitalizace a v ocenění těch, kteří významně přispěli k rozvoji elektronizace služeb státu, samosprávy a služeb občanům. Letošní ročník je významný také tím, že můžeme svojí expozicí na stánku České spořitelny prezentovat, co je na 190leté historii České spořitelny  atraktivní i v digitálním věku. Na konferenci budou prezentována velmi zajímavá témata od ICT ve veřejné správě přes elektronizaci zdravotnictví až ke kybernetické bezpečnosti. My se nejvíce těšíme na témata, která se nás silně dotýkají –  oblast veřejných zakázek, financování z evropských fondů, datové schránky a základní registry.