„Od 3. do 11. ledna budou ve více než 60 obcích a městech Královéhradecka chodit po ulicích skupinky tří králů v pláštích s korunami na hlavách. Budou vás potkávat na ulicích, zvonit u vašich domů. Zazpívají vám písničku a předají radostné poselství vánoční doby," upřesňuje Petra Zíková z Oblastní charity Hradec Králové. Právě pro charitu je výtěžek z celostátní sbírky určený.

„Prosíme zdvořile o vstřícnost a vlídná přijetí malých i velkých koledníků. Prosíme o vaši štědrost a velkorysost. Prosíme, pomozte nám pomoci lidem, kteří pomoc potřebují," doplňuje Petra Zíková.

Průkaz koledníka

Všechny kasičky, s nimiž tři králové obcházejí domácnosti, jsou úředně zapečetěné a opatřené logem charity. Vedoucí každé skupinky je navíc vybaven průkazem koledníka.

Kde peníze pomůžou konkrétně? Část z nich poputuje do Střediska rané péče Sluníčko, které poskytuje služby rodinám pečujícím o děti s postižením, peníze přispějí také na domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně, a do třetice peníze ze sbírky půjdou na poradenství lidem v nouzi a obětem domácího násilí. „Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí," dodává Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové.

Do Tříkrálové sbírky lze přispět i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena zprávy je 30 korun, charita z každé obdrží 28,50 korun. Sbírku je také možné podpořit odesláním finančního daru na konto 66008822/0800, variabilní symbol je 777.

V diecézi koleduje přes 3500 skupinek

V královéhradecké diecézi vyrazí do ulic přes 3500 skupinek složených ze tří králů, z nichž více než dvě stovky budou koledovat v Hradci Králové a okolí. Ve Smiřicích sbírka začne už v sobotu 3. ledna, o den později v Žíželevsi. V krajském městě koledníci vyrazí na svou misi 6. ledna, na cestu jim požehná biskup Jan Vokál. Ten samý den sbírka začíná ve Stěžerách a ve Skřivanech. V Nepolisích, Zadraženech a Lukové se sbírka uskuteční 9. ledna. V Černilově a ve Vysoké nad Labem se koleduje 10. ledna. V neděli 11. ledna proběhne „tříkrálovka" v Hořiněvsi. Letos se úplně poprvé připojí také obce Urbanice, Praskačka, Sedlice, Vlčkovice, Krásnice, Žižkovec, Myštěves, Nepolisy, Babice, Barchov, Písek, Sloupno, Petrovice, Převýšov, Králíky, Podoliby, Zadražany a Luková.