Budou součástí ambiciózního plánu, který si vytyčil za úkol podpořit cestovní ruch a oživit ekonomiku v pohraničí propojením Krkonoš a Orlických horách.

Projekt Euroregionu Glacensis s názvem Česko-polská hřebenovka naváže na obdobnou česko-saskou trasu. Po dokončení dojde ke spojení nejvyšších vrcholů česko-polského pohraničí: Ještědu, Sněžky a Pradědu. Hřebenovka s vlastním značením povede po stávajících trasách. Součástí projektu za 280 milionů korun má být oprava turistických chodníků.

„Na projektu se podílí tři desítky různých subjektů, předložen bude v druhé polovině letošního roku a mělo by o něm být rozhodnuto na začátku roku 2016," uvedl sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek. Podle něj by dotace Evropské unie měla pokrýt zhruba 90 procent nákladů, zbývající peníze uvolní partneři.

Součástí Česko-polské hřebenovky bude osmnáct nových vyhlídkových věží. Dvě nové rozhledny mají stát na Rychnovsku a třetí v těsném sousedství.

Rozhledna by se měla opět vrátit na nejvyšší vrchol Orlických hor – Velkou Deštnou. Obci Deštné v Orlických horách se podařilo získat pozemky, kde by rozhledna měla vyrůst. „Musím v první řadě poděkovat panu hraběti Kolowratovi, který nám pozemky daroval," říká Alena Křížová, starostka Deštného. „Spolupracoval s námi rovněž při zadávání projektu rozhledny. Rovněž na správě Kolowratských lesů jsou velmi vstřícní."

Hlavním stavebním materiálem pro novou rozhlednu na Velké Deštné bude opět dřevo. Mimochodem dřevěná vyhlídka stála na nejvyšším bodě Orlických hor už v předminulém století.

Další rozhledny: nad Olešnicí v O. h.
a v Novém Hrádku

Další rozhledna na Rychnovsku by měla vzniknout na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách. Třicet metrů vysoká rozhledna by měla stát 5,4 milionu korun.
V těsném sousedství hranic rychnovského okresu se plánuje nová vyhlídka v Novém Hrádku na Náchodsku, kde stávala větrná elektrárna. Rozhledna by měla vzniknout na tubusu „vrtule" elektrárny. Zde se náklady odhadují na 8,6 milionu korun.

Obnovení Jánského mostu v Neratově

Díky projektu by měl být také obnoven Jánský most přes Divokou Orlici v Neratově, kde by mělo vzniknout turistické informační centrum. Náklady přesáhnou 10 milionů korun. Pokračuje tak úspěšné oživování Neratova, kde už funguje poštovna, obchůdek s potravinami a rozjíždí se kavárna.

Rozhledna na Velké Deštné – „déšť unášený větrem"

Autoři: Atelier architekti.in / Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák. Spoluautoři: Václav Kočí, Jan Martinek, Adam Michna, Andrea Chroustová, Vít Gerhard, Veronika Kavková, Zuzana Šarmanová. Investor: Obec Deštné v Orlických horách (vrchol Velké Deštné – 1115 metrů nad mořem)

Architektonická studie turistické rozhledny na vrcholu Velká Deštná inspirovaná místními klimatickými podmínkami. Deštěm a větrem!

Koncept: Inspiraci pro návrh rozhledny jsme nalezli právě v charakteristických přírodních podmínkách panujících na vrcholu Velké Deštné. Jak samotný název hory připomíná, zásadním klimatickým jevem, který se zde uplatňuje, je déšť. Druhým zásadním jevem, který neodmyslitelně patří k místním podmínkám, je vítr.

Déšť unášený větrem se proto stal hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým motivem návrhu.

Dle různé síly větru padá déšť k zemi pod různými úhly. V extrémních klimatických podmínkách pak „prší" vodorovně, na horském hřebeni případně i směrem vzhůru.
Pět nejvýznamnějších větrných podmínek charakterizuje pět různých úhlů dešťových srážek a také poměr pěti stran půdorysů rozhledny. 
Jednotlivé délky stran vychází z poměrů rychlostí zvolených pěti větrných podmínek.