Tento akt však nebyl pouhou „rozlučkou“ s oblíbeným farářem, ale jedním z kroků, které farníci i obyvatelé Týniště podnikají, aby zvrátili rozhodnutí biskupa Jana Vokála. Ten Ivana Havlíčka „převelel“ na farnost do Neratova. Setkání na mši totiž předcházel dokonce vznik petičního výboru. Petici podepsalo více než tři sta týnišťských obyvatel. A „svého faráře“ se zastávají i na facebooku.

Důvodem jsou 
prý nesrovnalosti

Oficiálním důvodem odvolání mají být podle biskupství i samotného duchovního nesrovnalosti ve správě majetku. Mnozí „týnišťáci“ však vidí skutečnou příčinu v moderním a neotřelém chování Ivana Havlíčka. V Týništi například pořádal motomši, na kterou se sjeli motorkáři ze širokého okolí. Tento přístup se některým farníkům nemusel líbit.

„Udělal prý nějakou administrativní chybu. Není ale za tím vším jeho „moderní“ chování, které se nelíbilo církvi? Rockové či motorkářské mše? Nechci to rozmazávat, ale asi všichni tušíme, odkud vítr vane,“ myslí si jedna z příznivkyň Andrea Dujková. „Týniště přišlo o člověka, který pozdvihl prestiž města na vyšší úroveň, o člověka, kterého milovali i nevěřící,“ dodává.

Administrativní chyba není příčinou

Petr Suchomel, sekretář diecézního biskupa, to vylučuje. „Nechtěli jsme přesný důvod uvádět, ale když už to udělal pan Havlíček, mohu potvrdit, že příčinou tohoto kroku byly právě majetkové nesrovnalosti,“ poznamenal s tím, že se nejednalo ani o administrativní chybu.

„Pod tímto pojmem si lze představit jakoukoli maličkost, například špatně napsané datum. Tak to rozhodně nebylo,“ podotýká. Podle sekretáře Petra Suchomela v královéhradecké diecézi ročně dojde zhruba ke dvaceti personálním změnám. Není prý neobvyklé, že je farníci nesou nelibě. „Je poměrně časté, že je to mrzí. Přirovnal bych to k odchodu třídního učitele. Obvyklé však není, že se podepisují petice a alarmují média," vysvětluje.

Důvod, proč farníci v Týništi reagují tímto způsobem, prý nezná a nebude ho ani odhadovat. „Posláním  pátera není být oblíbený, ale plnit duchovní i materiální úkoly. Dobře se starat o farníky i farnost," popisuje Petr Suchomel. Podle něj je třeba si uvědomit, že Ivan Havlíček byl pouze administrátorem týnišťské farnosti a nebyl zde tedy „nastálo", ale jen dočasně.

Podporu nečekal

Dočasností je v Havlíčkově případě devět let. „Jsem z toho smutný," prozrazuje odvolaný páter sklesle své pocity. Projev přízně jeho farníků i obyvatelů města prý nečekal. A už vůbec ne v takové míře.

„Jsou svéprávní, nemohu jim to zakázat. Přesto jsem  jim říkal, ať nic nepodnikají. Byl jsem překvapený, jakým způsobem mi projevili podporu," popisuje.

Podle něj může být důvodem emotivních reakcí i pocit některých lidí, že nemají dostatek informací a nikdo se s nimi nebaví. Páterovi příznivci o tom diskutují i na sociálních sítích. Vadí jim především to, že se k případu odvolání nevyjádřil biskup Jan Vokál. „Petici jsme mu doručili 20. června, ale nikdo se k ní nevyjádřil. Lidé se zlobí, že s nimi biskup nejedná a ignoruje je. To, že nikdo nehovoří s věřícími a veřejností je špatné," myslí si předseda petičního výboru Gerry Harmak.

Podle svých slov si přeje, aby biskup své rozhodnutí pozastavil. „Všichni to chceme vyřešit v klidu. Biskup by měl lidi vyslechnout a své možná ukvapené rozhodnutí přehodnotit. Pravdou totiž je, že na biskupství každý tvrdí něco jiného. Působí to dojmem, že je tam nějaký problém a nejasnosti. My se však nevzdáme a budeme si Ivana Havlíčka chránit," tvrdí odhodlaně.

Zdeňka Dvořáčková:Myslím, že Týniště po odchodu pana Havlíčka zvadne. Dokáže s lidmi mluvit a otevřel faru i kostel široké veřejnosti. Na jeho podporu vznikla petice, která byla předána na biskupství. Nikdo na ni nereagoval. Doručili jsme tam proto druhý dopis. A potkali přímo biskupa Jana Vokála. Když jsme se ho tázali, jaký důvod ke svému rozhodnutí o odvolání pana Havlíčka měl, odpověděl nám, že k němu promluvil Bůh a toto mu sdělil. Ptali jsme se ho, jak můžeme situaci zvrátit. Odpověděl nám, že se máme modlit. Připadala jsem si, jako nějaký póvl. Pan Havlíček byl degradován. V Neratově, kam odchází nesmí ani sloužit mše.

Někteří z příznivců dokonce tvrdí, že pokud páter odejde, do kostela již nepůjdou. „Jestli pan Havlíček skutečně odejde, do kostela mě nikdo nedostane. Během jeho působení byl kostel místem pro širokou veřejnost. To co se nyní děje, není správné," myslí si další z místních Hana Adamcová.

A není sama, kdo podobně smýšlí. „Kostel je jen barák a každý dům a jeho atmosféru dělají především ti, kteří jej obývají. Jsem ateista a s naším kostelem mě propojil pouze Ivan, který jej zlidštil," prozrazuje další z nespokojených obyvatel Libor Koldinský.

Hana Adamcová:Pro mě jako ateistku byl pan Havlíček osoba lidská, tolerantní, charakterní. Nikdy „neškatulkoval" a v každém viděl člověka. Je to někdo, kdo dokázal slovo boží předkládat tak, aby bylo srozumitelné pro všechny. Já s odvoláním nesouhlasím, je to vykonstruovaný proces. Pro některé byl příliš moderní svými postoji a sympatizováním například s motorkáři. To se asi církvi nelíbí.

Do případu odvolaného pátera se zapojila i rada města. Ta požádala biskupa Jana Vokála o vysvětlení a také se jí ho podle starosty dostalo.

„Vysvětlení jsme přijali. V podstatě mohu říct jedno: každý manažer by se nejspíš zachoval stejným způsobem jako biskupství," vyjádřil se Jaroslav Matička.

S tím však příznivci Ivana Havlíčka nesouhlasí a argumentů mají více než dost. Jedním z nich je stav, ve kterém se dříve nacházela fara, a který se prý velmi zlepšil. Dalším je například i řada projektů, do kterých se páter zapojil. „Mnoho jich je také rozpracovaných. Chceme, aby je mohl Ivan Havlíček dokončit," dodává odhodlaně Gerry Harmak.

Lukáš Tošovský:Pan Havlíček je pokrokový člověk, ve svém myšlení i způsobech komunikace (nejen) s farníky daleko předháněl zkostnatělé a zatuchlé církevní struktury, byl to kněz 21. století. Na facebooku nenajdete osobu, která by s jeho odvoláním souhlasila. A jestli je mu vyčítána administrativní chyba v účtech, pak nadřízení z královéhradeckého biskupství zcela nepochopili smysl a význam takové osoby pro lidi i život ve městě. Bohužel, lidská malost a prospěchářství v tomto případě vítězí nad selským rozumem a mezilidským pochopením. Málokdo ví, že je Ivan také armádním kaplanem ve výslužbě, účastník několika zahraničních misí.