V příjmové části tvoří nejvýraznější podíl – 65 milionů korun – daň z příjmů, poplatky za komunální odpad, za lázeňský a rekreační pobyt, odvod loterií, správní poplatky, daň z nemovitosti a dotace.

Ve výdajích je význačnou položkou vodní hospodářství (25 milionů korun) , sedm milionů je určeno na opravu komunikací a silniční dopravu, čtyři miliony posílí školství, téměř tři miliony korun jsou vyčleněny pro kulturu, stejná částka pro tělovýchovu a zájmovou činnost. Na bytové hospodářství, veřejné osvětlení, pohřebnictví a komunální služby je ve výdajích počítáno s částkou téměř čtyři miliony korun, ochrana životního prostředí včetně nákladů pro technické služby spolkne třináct milionů, na veřejnou správu a služby je vyčleněno dvacet milionů korun. Největší investicí příštího roku je dobudování vodovodu a kanalizace v Brtvi.

Zastupitelé vedle rozpočtu schválili smlouvu o výpůjčce s Tělovýchovnou jednotou, která na podzim darovala městu sportovní areál včetně fotbalového a volejbalového hřiště mimo tenisového komplexu. Sportovci tak mohou nadále využívat sportoviště, která hodlá radnice v příštím roce rekonstruovat.

„ V letošním roce jsme šetřili a na konci roku máme rezervu 15 milionů korun. Peníze chceme využít na vybudování parkoviště u sportovního areálu a pak chceme být připraveni na dotační akce," uvedl starosta Pavel Šubr.

Zastupitelé dále odsouhlasili nový jednací řád, podle kterého budou nyní zveřejňovány zápisy z rady, ale i podklady pro jednání zastupitelstva. Zveřejňovány budou i informace o investičních akcích města.

Radní už také schválili výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace pro zadání a zároveň realizaci stavby Sportoviště Lázně Bělohrad. Vítěznou firmou je Atelier Tsunami s.r.o., Náchod s cenovou nabídkou ve výši 495 tisíc korun bez DPH. Na zastupitelstvu byl představen i program koalice stran Starostové a nezávislí, Východočeši, ANO 2011 a koalice TOP 09 a Strany svobodných občanů pro Lázně Bělohrad na období 2014 – 2018.