Univerzita nově otevřela své brány studentům staršího věku v budově domova dětí a mládeže místní průmyslové školy.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Rychnov univerzitním městem

Výuku v Rychnově nad Kněžnou bude zajišťovat Česká zemědělská univerzita, konkrétně její Provozně ekonomická fakulta. Přednášky jsou předem natočené a budou přenášeny studentům prostřednictvím internetu. Po zhlédnutí úvodní přednášky, si studenti vyplní společný test. Stejný test si potom vyplní každý účastník samostatně prostřednictvím internetu.

Test je možné víckrát opakovat a dosáhnout tak lepšího výsledku.

Většina studentů bude využívat internet doma, ale je možné využívat také veřejný internet. Zde se mohou studenti na přednášky také kdykoliv znovu podívat.

Na závěr bude promoce

Posluchačům budou k dispozici také studijní materiály, které obsahují doslovný přepis přednášek. Studenti, kteří absolvují všechny přednášky a všechny testy, získají výkaz o studiu s potvrzením univerzity. Po absolvování šesti semestrů následuje promoce na České zemědělské univerzitě.

Ze zkušeností jiných skupin studentů se témata i forma studia líbí. Kromě získání spousty nových informací je účast na studiu možností setkat se a popovídat si se svými vrstevníky. Virtuální univerzita třetího věku nabízí spoustu zajímavých témat, která jsou zpracovaná na vysoké úrovni.

Studium vypuklo v domově mládeže

Studium U3V bude v Rychnově nad Kněžnou zajišťovat Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci, konkrétně jeho předseda Vladimír Hulman.

Konzultační středisko Virtuální U3V je umístěno v suterénu Domova mládeže (internátu) pro žáky Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou naproti školní jídelně. Jedná se o místnost s kapacitou cca 50 60 osob, vybavenou připojením na internet, datovým projektorem, elektricky stahovacím plátnem a dalším zařízením.

„Jsme moc rádi, že můžeme poskytnout útočiště lidem, kteří i v pokročilejším věku mají chuť a chtějí se dále vzdělávat. Pro nás je to také jakýsi druh zpestření . Tato univerzita má rozhodně co nabídnout a je o ni zájem, což je dobře," prozradila ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově Dana Havranová.

Ta taká dodává, že sama stále studuje a ráda by jednou tento druh vzdělávání také sama vyzkoušela.

Posluchači U3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Senioři nemají ze zákona statut studenta, ale po celou dobu studia mohou využívat knihovnu a počítačovou laboratoř v areálu univerzity v Praze. Každý semestr, který trvá zhruba 3 měsíce, obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. V průběhu semestru probíhá společná výuka v konzultačním středisku, a to jednou za 14 dní.

Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy. Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní promoci do auly ČZU.

A kdo se studia zúčastní? Jsou to osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie nad 50 let v době studia nezaměstnaní.

(Vladimír Hulman, star)