Město s šesti tisíci obyvateli má bohatou historii, slavné rodáky, pamětihodnosti, má i své patrioty. Přesto však současná Úpice není to, co bývala.

Všechno není jen černobílé

Dnes si bohužel kdekdo toto pěkné město v Podkrkonoší spojuje s romskou problematikou, nepřizpůsobiví občané se tu usadili a běžný život jakoby si plynul kdesi v pozadí. Za humny nemá Úpice nejlepší pověst, to se odráží i na počtu turistů a dalších návštěvníků regionu.

Město si však dál žije svým životem a když se rozhlédnete kolem, zjistíte, že není vše jen černobílé. Pravda, v podvečerních a nočních hodinách, stejně tak o víkendech to ideální není, na druhou stranu se tu ale konají nejrůznější sportovní či kulturní akce, které město vždy na čas pěkně rozsvítí.

Ve městě působí spousta dobrovolníků, díky kterým město rozhodně nespí, Úpičtí si mohou užívat některých sportovních či kulturních akcí. Počátkem léta se zde konal například Den Města Úpice a v loňském roce Mistrovství světa a Evropy veteránů v atletických disciplinách.

Značné finanční prostředky byly věnovány na údržbu stadionu na Spartě či vylepšení ubytování v areálu kempu na Podrači.

Podle radnice přispěly k realizaci všech aktivit nemalou měrou dotace ve výši 44 milionů korun z různých dotačních titulů. Velké množství prostředků bylo věnováno do zateplení škol a školek, oprav střech škol a vnitřního vybavení. Na těchto akcích se nadále pokračuje a jedná se o mnohamilionové investice.

„Na základě nového určení daní dostává naše město téměř o 13 milionů korun více. Jako kantorku mě těší, že nemalý objem těchto peněz vynakládá radnice na opravu nejen mateřských škol, ale i obou základních škol. Také mám radost z oprav mnoha chodníků. Úpice by se mohla chlubit zajímavými výstavami v Městské muzeu a Galerii Julie W. Mezerové a činností amatérských divadelníků," uvedla úpická pedagožka Dana Teichmanová.

Podle vedení radnice se díky dobrému hospodaření v městských lesích podařilo významně vylepšit jejich vzhled v okolí a vybudovat v lesoparku na Dlouhých Záhonech víceúčelové hřiště s řadou atraktivních herních prvků pro děti (2,35 milionu korun). Podařilo se také vylepšit povrchy některých komunikací a nově vybudovat ulici Dr. E. Beneše.

Poměrně značné prostředky byly věnovány na opravu národní nemovité kulturní památky Dřevěnka a na tomto objektu budou práce pokračovat i v příštích obdobích. Více jak 6,5 milionů korun bylo věnováno na odstranění svahových sesuvů Wolkerovy a Nezvalovy stezky k ochraně bezpečnosti občanů. Do konce roku by měly být instalovány kamery Městského dohlížecího systému na zlepšení bezpečnosti ve městě .

Úpice dlouho postrádala kvalitní ubytovací zařízení, to se ale konečně změnilo. V místě, kde dnes stojí na náměstí nová stavba, byl kdysi nejstarší dům ve městě hotel Beránek. Od počátku srpna byl zahájen provoz v novém a podle Úpických se tak začíná psát nová historie Beránku. V přízemí je například ordinace lékařů, v dalších patrech pokoje seniorhotelu s poskytnutím asistenční služby. Podle vedení města je to dobrý záměr v oblasti sociálního podnikání.

Město Úpice je součástí Místní akční skupiny Království Jestřebí hory, o.p.s., a v rámci tohoto seskupení pořádá řadu kulturních i sportovních akcí. Velice akční jsou úpičtí Sokolové, stejně jako zdejší hasiči a další spolky. Ve výčtu atraktivit města není možné opomenout zdejší hvězdárnu a její zajímavé akce, zdejší astronomové ročně přilákají do města tisíce návštěvníků.

Radnice si je vědoma i svých neúspěchů, například se nepodařilo realizovat rekonstrukci cesty za bývalou prodejnou v Radči. Dále se nepodařilo opravit všechny chodníky v centru města a nevyřešilo se ani parkování na Náměstí T. G. Masaryka. V neposlední řadě se nepodařilo zřídit vlastní Městskou policii.

Veřejnost stále hlasitěji kritizovala představitele města i policii za nečinnost, což vyústilo v sepsání otevřeného dopisu: „Upozorňujeme na stále zhoršující se podmínky života v našem městě. Neustále se zvyšuje kriminalita ze strany nepřizpůsobivých občanů. Proto žádáme zastupitele k řešení tohoto problému. Lidé jsou tímto stavem neřešení věcí znechuceni a zastrašeni…" stálo mimo jiné v dopise.

„Lidé se bojí večer vycházet a rovněž pouštět děti samotné na hřiště nebo ve večerních hodinách na kroužky ve školách. Krádeže v obchodech jsou na denním pořádku, na hřištích dochází k devastaci zařízení, k ohrožování malých dětí a drobným konfliktům.

Při jednáních na úrovni kraje či okresu se policisté vyjádřili v tom smyslu, že obvodní oddělení bylo posíleno o jednoho policistu a z jejich strany není evidován žádný vážnější problém. Praxe však ukazuje pravý opak..," píší mimo jiné v dopise, který byl odeslán na příslušné ministerstvo a královéhradeckému hejtmanovi.

Mladí lidé z města často odcházejí

„Domnívám se, že v našem městě se jedná o naprosté selhání při řešení romské otázky," odpověděla učitelka Dana Teichmanová na otázku, co jí v Úpici vadí. Také se podivuje, proč stále ne na sto procent funguje bioplynová fermentační stanice.

Jiřině Kovářové se mimo jiné nelíbí, že město upadá, odcházejí mladí lidé, a tím Úpice stárne a zaostává: „Není zde práce, vyžití pro mladé lidi. Zastupitelé by se měli v první řadě snažit město oživit tak, jak tomu bylo před dvaceti lety. Radnice nezvládla to, že nechala město devastovat nepřizpůsobivými občany. Nyní kroky, které dělá, jsou pěkné, ale pozdě." Chválí ale opravy některých domů paneláků a také práci technických služeb při úklidu města.

Je toho mnoho, co se v Úpici podařilo za uplynulé čtyři roky udělat, ale jak je patrné, stále ještě leccos chybí ke spokojenému životu zdejších občanů.

Koho máme na radnici:

Jak dopadly v Úpici poslední komunální volby v roce 2010? (Účast byla 47,91 % voličů, volilo se do patnáctičlenného zastupitelstva. V letošních podzimních komunálních volbách tu budou volit 13 zastupitelů).

1. SNK RUKA: 22,81% 3 mandáty.

2. ČSSD: 21,89% 3 mandáty.

3. Volba pro město (VPM) 19,20% 3 mandáty.

4. ODS: 12,76% 2 mandáty.

5. KDU-ČSL: 11,78% 2 mandáty.

6. KSČM: 11,57% 2 mandáty.

Nejvíce hlasů získal od úpických voličů Jiří Středa z VPM (924).

Rada města Úpice zasedá v tomto složení: Jaroslav Hůlek (ČSSD) starosta, Miloš Holman (VPM) 1. místostarosta, Zdeněk Peterka (KDU-ČSL) 2. místostarosta, Libuše Livňanská (ČSSD), Jana Kadaníková (ODS).

Co je velký úspěch města?

Úpice získala již čtyřikrát titul Čistá obec

Již osm let je každoročně pořádána soutěž pro města a obce v Královéhradeckém kraji o titul Čistá obec. Spolupořádají ji společnost EKO-KOM, Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností ASEKOL a Centrem evropského projektování. Vítězové si odnášejí titul Čistá obec a finanční odměnu ve výši zhruba 120 tisíc korun. Obce jsou hodnoceny v kategoriích rozdělených podle počtu obyvatel. Při hodnocení se bere v potaz výtěžnost tříděného odpadu, hustota sběrné sítě, efektivita svozu odpadů, úroveň sběru nebezpečných odpadů, bioodpadů a stavebních odpadů. V letech 2008, 2009, 2011 a 2013 vyhrálo titul Čistá obec město Úpice. V roce 2011 se Úpice stala zároveň i absolutním vítězem, vytřídila tedy nejvíce odpadu na obyvatele ze všech obcí v kraji a patří tak k nejúspěšnějším městům v historii soutěže. Občanům se daří vytřídit 40 procent všech odpadů, které vyprodukují.

Co se občanům vůbec nelíbí?

Problém s nepřizpůsobivými občany

O tom, že situaci v Úpici policie registruje jako rizikovou, svědčí i červnová návštěva krajského ředitele Martina Červíčka. Vloni tu bylo spáchaných 323 trestných činů, předloni 283, rok předtím 243. V roce 2012 byla policie podle něj neúspěšná, objasněnost se pohybovala kolem 47 procent. Ale situace se změnila. Vloni stoupla na 67 procent. V roce 2012 tu bylo 15 policistů, nyní 19, v srpnu by jich tu mělo být 21.

Martin Červíček tehdy řekl, že stejnou spoluzodpovědnost ale má také samospráva. „Nechceme, aby město nahrazovalo práci policie, ono ale také disponuje mnoha možnostmi, jak přispět k větší bezpečnosti občanů. A možná trochu troufale se ptám: Co jste dělali v posledních dvou letech?" Město se snažilo získat dotaci na kamerový systém, to se nepovedlo. Na letošní rok jsou už peníze u ministerstva vnitra vyčerpané, další žádost je možná až v roce 2015. Úpice ale potřebuje rychlejší řešení. Další opatření je dohodnuté s Městskou policí Trutnov, jejíž přítomnost v Úpici bude posílená. Kamerový systém podpořil i krajský policejní ředitel, stejně jako spolupráci s trutnovskými strážníky. Úpičtí zastupitelé si nakonec odsouhlasili pořízení kamerového systému z vlastních zdrojů.

Kolik v Úpici stojí voda a svoz odpadu

Vodné a stočné:

Od 1. 10. 2010 53,90 Kč/m3 (vodné 26,37 Kč, stočné 27,53 Kč vše včetně DPH 10 procent).

Od 1. 4. 2014 62,56 Kč/m3 (vodné 28,98 korun, stočné 33,58 Kč, vše včetně DPH 15%).

Svoz odpadu:

Rok 2010: 444 Kč/osoba/rok (tj. 37 Kč/měsíc)

Rok 2014: 540 Kč/osoba/rok (tj. 45 Kč/měsíc)

Jedná se vždy o 52 svozů v roce, cena svozu odpadu je včetně tříděných odpadů.

ANKETA: Jak se uplynulé čtyři roky žilo v Úpici?

V anketě, kterou jsme oslovili obyvatele města, zazněly kladné postřehy i kritika. Lidem se nelíbí „mrtvé" náměstí a množství nepřizpůsobivých občanů. Dobře tu fungují spolky, sport a kultura tu také neživoří. Za týden se budeme věnovat městu Turnov.

Blanka Pátrová, admin. pracovnice Ve městě bych uvítala kluziště a plavecký bazén. Nejsou tady pracovní příležitosti a lidé musí dojíždět za zaměstnáním. Přála bych si vybudování cyklostezek, hlavně do Trutnova, kdy jízda na kole je vyložený hazard. Přesto se mnoho lidí tudy na kole dopravuje do práce.

Karolína Šormová, studentka Je dobře, že má město své gymnázium. Nemáme tam ale sportoviště, a tak musíme chodit do zdejších základních škol. V Úpici mi vadí stejně jako mnoha lidem velké množství nepřizpůsobivých občanů, kteří se poflakují po ulicích. Schází mi tu větší kulturní vyžití pro mladé.

Martin Dvořáček úředník Úpice má náměstí, které je prakticky bez života. V minulosti tomu tak nebylo. Dříve tam byly obchody, dnes je tam pár vietnamských krámků. Pomohlo by, kdyby se tam přestěhoval třeba městský úřad. Doufejme, že náměstí T.G. Masaryka oživí nově otevřený hotel Beránek. Ota Žďárský, důchodce Zajímám se o kulturní i společenské dění, sleduji i vše v oblasti zdejšího sportu. Ve městě je plno pozitivních věcí a není nutné jen vše kritizovat, ale také pro to dobré a lepší něco sám udělat. (Ota Žďárský je nositel titulu Sportovec Úpice 2013, v kategorii Osobnost roku, je mnohaletý člen Sokola).

Eva Veselá