Obce na Rychnovsku se dočkaly kýžených dotací ze státních peněz. Krajský úřad zveřejnil výsledky dotačních programů na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti a úpravu nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací. Na obnovu venkova kraj letos poskytne 40 milionů korun, podpořena bude více jak stovka projektů. Oproti letům předchozím, kdy kraj rozděloval po 25 milionech korun, tak došlo k obnovení výše alokace z roku 2012. 

Od autobusové zastávky v Domašíně až k odbočce na Litohrady by letos mělo nevyhovující zábradlí nahradit nové modernější. „Zábradlí už opravdu nevyhovuje současným bezpečnostním požadavkům. Přitom silnice II. třídy z Častolovic do Solnice a Kvasin je stále frekventovanější kvůli rozrůstající se automobilce. Jde především o bezpečnost dětí," říká Zdenka Jedlinská, starostka Černíkovic, pod něž Domašín spádově patří.

Výstavba nového zábradlí přijde obec na více než tři čtvrtě milionu korun. „Z kraje jsme na investiční akci získali padesát procent. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele. V minulosti jsme se o výstavbu zábradlí jednou pokoušeli, ale cena se nám zdála neúnosně vysoká. Proto jsme tentokrát usilovali o dotaci a jsme rádi, že jsme s naší žádostí uspěli. Získaná částka je velmi potěšující," pochvaluje si černíkovická starostka a dodává: „Snad nám to letos dopadne a lidé se na chodníku v sousedství rušné silnice plná náklaďáků budou konečně cítit bezpečněji."

Zásluhou finanční injekce z dotačního programu na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti například opraví a dovybaví společenský sál v Bolehošti. „Dojde k celkové rekonstrukci sálu. Plánujeme výměnu oken a dveří, rekonstrukci podlahy, úpravu vytápění a obnovu osvětlení," popisuje chystané práce starosta Bolehoště Petr Kubíček. Společenský sál neslouží pouze místním obyvatelům, ale mohou jej na různé společenské akce využít i lidé z nedalekých obcí, kde větší sál postrádají. „Jedná se o Přepychy, Ledce, Očelice, Vysoký Újezd a Křivice. Společně s těmito obcemi každoročně pořádáme společenský ples," vypočítává Kubíček. „Dotace ve výši tří set tisíc v konečném účtování nepokryje ani polovinu chystaných nákladů. Ve finále pravděpodobně přesáhneme tři čtvrtě milionu. Bez této dotace bychom si však začátek rekonstrukce ani nedovedli představit."

Přehled obcí na Rychnovsku, které dosáhly na krajské dotaceObec    ⋌Název investiční akce    ⋌Výše dotace
Bolehošť Oprava a dovybavení společenského sálu v Bolehošti ⋌300 000 Kč
Tutleky Rekonstrukce budovy čp. 8 ⋌400 000 Kč
Javornice Výměna oken v budově ZŠ a MŠ Javornice ⋌280 100 Kč
Bartošovice v O. h. Obnova ohradní zdi hřbitova areálu kostela sv. Máří Magdalény ⋌395 000 Kč
Voděrady Oprava obecního domu čp. 54⋌393 700 Kč
Lupenice Výměna oken a venkovních dveří v budově čp. 62⋌394 200 Kč
Dobré Oprava budovy hasičské zbrojnice čp. 84 v Dobrém ⋌200 000 Kč
Skuhrov nad Bělou Oprava střechy hasičské zbrojnice ⋌70 000 Kč
Semechnice Úsporná opatření obecního úřadu v obci Semechnice ⋌400 000 Kč
Libel Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Libli ⋌233 500 Kč
Říčky v O. h. Pořízení občanské vybavenosti pro obec Říčky v Orlických horách ⋌179 800 Kč
Lípa nad Orlicí Odpočinkový altán s herními prvky ⋌115 000 Kč
Osečnice Oprava krytu místních komunikací v obci Osečnice⋌498 100 Kč
Liberk Oprava požární nádrže v Bělé⋌454 500 Kč
Javornice Rekonstrukce veřejného osvětlení a autobusové zastávky na návsi⋌183 600 Kč
Dobré Úprava okolí požárních nádrží v centru obce⋌300 000 Kč
Lupenice Revitalizace centra obce Lupenice⋌600 000 Kč
Potštejn Rekonstrukce místní komunikace v obci Potštejn – „Zahradní"⋌461 300 Kč
Borovnice Oprava požární nádrže v Rájci⋌119 400 Kč
Černíkovice Obnova zábradlí u II/321 v Domašíně – část obce Černíkovice⋌387 500 Kč
Lhoty u Potštejna Oprava stávajícího chodníku k budově ZŠ a MŠ ve Lhotách u Potštejna⋌153 500 Kč
Borová Výstavba místní komunikace „MK Borová Za kaplí"⋌600 000 Kč
Králova Lhota Oprava chodníku⋌249 200 Kč
Jahodov Údržba obtoku požární nádrže Jahodov⋌134 300 Kč
Třebešov Rekonstrukce místní komunikace⋌600 000 Kč
Přepychy Rozšíření stávající místní komunikace o parkovací plochu ⋌107 200 Kč
Čermná Oprava místní komunikace p.p.č. 2139⋌250 000 Kč
Synkov-Slemeno Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa – část a)⋌374 500 Kč