Na výměnu kotlů je tentokrát připraveno 94 milionů korun. Cílem programu je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním domácností. Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70 až 85 procent nákladů podle typu zdroje a lokality, kde bydlí. Příspěvek může činit až 127 tisíc korun.

„Sběr žádostí bude ukončen, jakmile bude vyčerpána přidělená částka, nejpozději však 30. září 2016," uvedl náměstek hejtmana Otakar Ruml.

FRONTY NEHROZÍ

Opět se očekává velký zájem, ale protože se žádosti stejně jako v lednu budou podávat elektronicky, fronty před úřadem nehrozí. Dotační portál je pro žadatele k dispozici od osmi hodin. V případě zahlcení serveru je pro větší komfort žadatelů nově zavedena rezervace pořadového čísla projektové žádosti.

ZÁSOBNÍK ŽÁDOSTÍ

„Nově se zřizuje zásobník pro projektové žádosti, které úspěšně projdou procesem hodnocení, ale z důvodu vyčerpání objemu dotačních prostředků je nebude možné okamžitě uspokojit, následně budou mít šanci získat prostředky z vratek, odmítnutých nebo nevyplacených dotací," informovala mluvčí kraje Martina Götzová.

Pro žadatele, kteří nemají přístup k počítači a internetu, je u recepce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zřízeno pracoviště pro registraci projektových žádostí.

V prvním kole, které se uskutečnilo v lednu, měl kraj k dispozici 100 milionů korun, které se rozdělily mezi 884 lidí. Po 14 dnech kraj příjem žádostí kvůli vyčerpání peněz zastavil.

V Pardubickém kraji druhá vlna začíná 3. října, pro zájemce je připraveno 60 milionů korun. Poskytování dotací na výměnu kotlů by mělo v budoucnu pokračovat.

CÍLEM JE LEPŠÍ OVZDUŠÍ

Cílem ministerstva životního prostředí, podle něhož půjde do všech krajů devět miliard korun, je vyměnit v celé republice do roku 2020 čtvrtinu, tedy až 100 000 nevyhovujících kotlů, což má zajistit skokovou změnu kvality ovzduší. Nový zákon o ovzduší navíc umožní od příštího roku kontroly lokálních topenišť přímo v domácnostech.

První vlna

V první vlně kotlíkových dotací bylo v ČR dosud schváleno 21 054 žádostí za 2,3 miliardy korun. Zatím největší zájem v kotlíkových dotacích je o kombinované kotle na uhlí a biomasu zároveň. Na dražší zdroje, kterými jsou tepelná čerpadla a kotle na biomasu, míří 40 procent žádostí. Největší zájem o tepelná čerpadla je v Královéhradeckém a Jihočeském kraji, kotle na biomasu před ostatními zdroji dominují ve Zlínském a Jihomoravském kraji. O kotle pouze na uhlí je zatím zájem nejmenší.